Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Konference Security 2015

Společnost AEC Data Security pořádá 18. února 2015 konferenci Security 2015. Konference bude zaměřena na kybernetické útoky v současnosti i na to, k jakým útokům by mohlo docházet v blízké budoucnosti. Budou uvedeny možnosti současné ochrany a slabiny zažitých přístupů k řešení bezpečnosti.

 
Program konference je členěn do několika sekcí, mezi nimiž nechybí ani sekce SCADA security o zabezpečení řídicích a vizualizačních systémů v průmyslových provozech. V přednáškách této sekce se posluchači dovědí, jak se bránit neoprávněnému průniku do průmyslové sítě v provozech, kde je často upřednostňována spolehlivost a dostupnost nad zabezpečením. Budou představeny ochranné prostředky nové generace, které si dobře poradí s oběma prioritami a oddělí žádoucí IP provoz od toho potenciálně nebezpečného. V přednáškách budou uvedena technická i organizační opatření vedoucí k ochraně řídicích systémů na bázi IP. Vyjmenovány budou odlišnosti v zabezpečení technologických procesů oproti zabezpečení běžné informační techniky.
 
Další sekce konference bude věnována především bezpečnosti na internetu, protože v současnosti jsou uživatelé internetu vystaveni opravdu masivním útokům. Posluchači se např. dovědí, jak se chránit před internetovými fraudy (podvodným klikáním) a jistě si také nenechají ujít přednášku Vyšetřování kriminality na Internetu z pohledu Policie ČR, s níž vystoupí mjr. Mgr. Václav Písecký.
 
V sekci Biometrie zazní informace o ověřování osob pomocí hlasu a také o metodice statistického testování biometrických systémů. Kdo se zajímá o bezpečnost mobilních zařízením, nenechá si ujít přednášku Mobilní zařízení jako autentizační nástroj a jeho integrace do systémů.

(ev)