Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference Roboty 2022

Netradičně se v závěru dubna konala oblíbená konference Roboty 2022. Navazovala na online část, která proběhla v únoru a umožnila účastníkům v Brně vrátit se k původní podobě, tj. k přednáškám, workshopům, výstavě a diskusím. Tato forma byla přivítána s všeobecným uspokojením. Konference byla hybridní – mnoho posluchačů sledovalo její průběh online. Kromě přednášek jim bylo umožněno alespoň letmé nahlédnutí na výstavu techniky v předsálí.

Konference Roboty 2022 se jako obvykle nevěnovala pouze technické stránce robotizace našeho průmyslu, ale svou pozornost zaměřila i na spoustu dalších témat spojených s rozvojem průmyslových podniků. Několik prezentací bylo věnováno zásadním podnětům, které měly a mají významný vliv na rozvoj naší společnosti. Především to byla doba covidová a následně válka na Ukrajině. Ukrajina se sice prolínala mnohými vystoupeními, nicméně statistická data a zkušenosti s dopadem na ČR nejsou ještě plně k dispozici, tak šlo především o kvalifikované odhady a někdy i spekulace.

Zato vliv dvou let covidových opatření byl docela přesně určen. Řečníci a účastníci vyjádřili své uspokojení nad možností opět se fyziky setkat. Naproti tomu několik přednášek probíhalo online a také mnoho posluchačů zvolilo možnost i konferenci online sledovat. To byly možnosti, které se vlivem covidu staly zcela běžnými.

Současná doba byla charakterizována několika hlavními faktory. Byl konstatován diametrálně odlišný dopad koronavirových opatření na jednotlivá odvětví společnosti. Dále toto období významně ovlivnilo rozpad dodavatelských řetězců a s tím související krizi nabídky – cen surovin a polotovarů. Je namístě alespoň částečná regionální nezávislost. Byl konstatován pozitivní dopad odkládané poptávky, a to nejen domácností. Jako negativní je posuzována velmi vysoká volatilita řady ekonomických veličin např.: inflace, ceny energií, měnové kurzy apod.

Proto se jeví jako nutnost hledat rychlá řešení vedoucí k efektivitě procesů uvnitř i vně firem. A jako významná je brána situace, že se rychleji otevírají nůžky charakterizující bariéry růstu firem.

Největší rozdíly byly zaznamenány u takových pojmů, jako je digitální zralost, strategie digitální transformace, technologie splňující atributy průmyslu 4.0, výše přidané hodnoty na jednu hodinu práce a také výše platů.

V jednotlivých prezentacích zaznělo několik důležitých myšlenek, postřehů a zkušeností. Právě referenční přednášky měly velkou vypovídací hodnotu. Zkušenosti s řízením celých linek včetně robotizovaných pracovišť, začlenění těchto linek do logistických procesů ve firmě a nebo naopak k přiřazení logisticky – tedy alokace zdrojů k výrobním linkám, zpracovávání dat a informací z množství zdrojů do všeobecného skladu dat, který by nebyl zkreslen zásahy zvenčí, např. lidskými zásahy, různým zaokrouhlováním nebo ztrátou některých datových úseků. A s tím související analýza dat, vytváření vhodných aplikací a možnost maximálně rychlé reakce na jednotlivé situace. Tyto aktivity byly shrnuty pod heslo Jedna verze pravdy. Výborně, už je to tady. Tyto zásady byly formulovány v normě ANSI/ISA S95 v roce 2000. A nyní se tyto myšlenky již stávají skutečností. I zde je možné vysledovat konzervatismus a „dopravní zpoždění“ v průmyslové sféře.

Technické prostředky jsou připraveny. O tom účastníky konference přesvědčily prezentace robotů, robotických linek, představení možnosti zvyšování bezpečnosti jak provozu, tak obsluhy. Prostě všude jde o lidi.

Během konference Roboty 2022 se konalo několik workshopů, kde jednotliví partneři zájemcům předváděli možnosti svých produktů, zkušenosti s jejich zavedením, a především řešili se zákazníky nebo zájemci jejich konkrétní dotazy či situace. To byl další přínos celé akce.

Konference Roboty 2022 byla velmi náročná na organizaci. V únoru online část, v dubnu fyzická konference s online sledováním a také s online přednáškami, výstava techniky v předsálí a spousta workshopů. Za vynikající organizaci je třeba společnosti Trade Media International poděkovat a lze se těšit na její další akce.

Radim Adam

Obr. 1. První den konference Roboty 2022 (foto: Trade Media International)