Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Konference PRŮTOK 2001 bude mezinárodní

Automa 10/2000

(sk)

Konference PRŮTOK 2001 bude mezinárodní
(výzva k přednesení přednášky – call for papers)

Konference PRŮTOK 2001 se uskuteční v Praze ve dnech 19. a 20. června 2001se statutem národní konference IMEKO s mezinárodní účastí.

Naváže na tradici jarních konferencí k problematice měření průtoku pořádaných pod odbornou záštitou technického komitétu TC9 (měření hladiny a průtoku) Českého národního komitétu (ČNK) mezinárodní asociace pro měření IMEKO v poslední době pravidelně každý lichý rok.

Pořadatelé této konference jsou motivováni technickým pokrokem a ekonomickými tlaky, trvale ovlivňujícími všechny oblasti měřicí techniky, měření průtoku nevyjímaje. Některé tradiční metody se tudíž postupně ukazují jako málo efektivní a vedou k významným nejistotám měření a tím i ekonomických ztrátám.

Cílem konference PRŮTOK 2001 je pomoci v práci všem, kdo se setkávají s měřením průtoku jako součásti řízení, monitorování, technické diagnostiky a bezpečnosti technologických, energetických a ekologických procesů. Předpokládá se účast pracovníků ze všech odvětví průmyslu a služeb i metrologických a výzkumných pracovišt’.

Hlavní témata konference PRŮTOK 2001 jsou tato:

  • průtokoměry: konstrukce, diagnostika, vliv montáže na správnost údajů měřidel;
  • měřicí řetězce: systémové řešení obvodů pro technologická měření, bilanční měře- ní a energetický management;
  • životnost a údržba měřidel;
  • ekonomika měření průtoku;
  • metrologie měření průtoku, vazba na směr- nici EU, nabídka české metrologie v ob- lasti terénního ověřování.

Základní časové údaje pro aktivní účastníky (přednášející) jsou:

  • 15. 12. 2000 přihláška příspěvku spolu s abstraktem,
  • 15. 1. 2001 potvrzení o zařazení příspěvku do programu,
  • 16. 4. 2001 dodání úplných textů přednášek k zařazení do sborníku.

Jednacím jazykem konference bude čeština, pouze pro zahraniční účastníky angličtina (přednášky budou tlumočeny do češtiny).

Souběžně s konferencí PRŮTOK 2001 se v přilehlých prostorách uskuteční výstavka přístrojů a zařízení k měření průtoku. K předvedení svých výrobků jsou zváni všichni dodavatelé.

Organizátorem konference je ČNK IMEKO, který po léta sdružuje mnoho odborníků v oblasti měření průtoku. Technickým uspořádáním byla pověřena agentura Tech-Market Praha, která již mnoho let zajišťuje národní konference.

S dotazy na organizaci konference i výstavky se tudíž obracejte na adresu:

Ing. Jiří Král
Tech-Market
Hodkovická 115
142 00 Praha 4
tel./fax: 02/471 99 78
e-mail: techmark@ms.anet.cz

Dotazy k odbornému programu zodpoví Ing. Pavel Kárník, CSc. (pavel.karnik@svn.cz).