Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference P2E v Rusku

Kromě evropské konference P2E (Plant to Enterprise), která se bude konat 27. a 28. října 2009 v Utrechtu (Nizozemí), uspořádá sdružení MESA International konferenci s podobným zaměřením 22. a 23. října 2009 také v Moskvě (Rusko). Konference, pořádaná pod patronací Ruské obchodní a průmyslové komory a Ruské federální vesmírné agentury, je určena především zástupcům vyššího managementu. Její podtitul je „metody pro operativní řízení“ a soustřeďuje se na nástroje umožňující omezit náklady, dodržovat a dokladovat správnou výrobní praxi a zvýšit flexibilitu výroby. Diskutovat se bude o krátkodobých i dlouhodobých přínosech těchto metod a o návratnosti do nich vložených investic.
 
Regionální konference je dobrou příležitostí pro zkušené uživatele systémů MES k výměně zkušeností a pro začátečníky výhodným zdrojem informací o tom, jak mohou systémy MES přispět k omezení výrobních rizik, zvýšení produktivity a zlepšení kvality výroby.
 
Konference P2E není jedinou aktivitou MESA International v Rusku. Z iniciativy ruské pracovní skupiny MESA byly spuštěny webové stránky MESA v ruštině (www.mesarussia.ru), zatím jako zrcadlo stránek MESA International, ale v budoucnu se počítá s tím, že budou fungovat jako informační portál pro pracovní skupiny MESA aktivní v zemích bývalého Sovětského svazu.

(Bk)