Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference o správě dat o výrobcích

Uživatelská konference pod názvem Product Life live ve dnech 17. a 18. března 2009 ve městě Bochum (SRN) bude pojednávat o správě dat a řízení inženýrských procesů v celém životním cyklu výrobků, tedy o systémech PLM a PDM. Těžištěm čtvrtého ročníku této konference pořádané veletržní správou Mesago bude výměna zkušeností účastníků se systémy PLM. Přednášejícími budou pracovníci odpovědní za systémy PLM v podnicích z různých oborů. Na programu jsou přednášky o zavádění těchto systémů ve společnostech Phoenix Contact, Volkswagen Group, Audi a dalších. Poprvé budou na této konferenci pořádány kulaté stoly na různá témata. Diskutovat se bude například o tom, jak existující organizační systémy ovlivní zavádění PLM, nebo o řízení rizik při implementaci PLM. Na konferenci budou mít prostor k prezentaci dodavatelé systémů PLM a PDM i poradenské firmy. Kompletní seznam vystavujících firem a program konference je na webové stránce konference (http://www.productlife.de).

(ev)