Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Konference o společenských a morálních aspektech technických věd

číslo 1/2002

Konference o společenských a morálních aspektech technických věd

Vysoká škola technická v německém městě Ilmenau organizovala už v padesátých letech dvacátého století každoroční mezinárodní vědecká kolokvia. Touto činností se záhy proslavila a pokračuje v ní i nyní, kdy se z ní stala Technická univerzita, tj. škola udělující doktoráty. V pořadí již 46. kolokvium se konalo 24. až 27. září 2001, ovšem škola se na ně intenzivně připravovala – jako na každé mezinárodní setkání odborníků – už od přelomu roku. Základní zaměření této akce byl dáno podtitulem Multimédia, výzvy vědy, techniky a obchodu, čímž se kolokvium přiblížilo i tematice společenských a morálních souvislostí vědy, techniky a výroby. Tato souvislost se odrazila i v názvech tematických okruhů – Informační technologie v podniku, Elektronické obchodování a jeho důsledky pro ekonomii a společnost, Virtuální prostory, akustika a video a nakonec Vizualizace diagnostických procesů v energetice. Nešlo jen o jakási módní spojení výroby a společnosti; účastníci byli naopak v první pozvánce vyzváni i k příspěvkům na téma ochrany mládeže v oblasti multimédií a ochrany autorských práv v oblasti programování a multimédií. Kromě velmi zajímavých příspěvků patřících již tradičně do „poctivého řemesla“ moderní techniky (např. simulace výrobních systémů nebo média ve zdravotní péči) připravili účastníci i příspěvky týkající se třeba bezpečnosti počítačových sítí a systémů na nich závislých, jejich adaptivity a požadované budoucí schopnosti automatické rekonfigurace. Tyto a podobné referáty zazněly se zvlášť aktuálním akcentem, neboť konference se uskutečnila dva týdny po teroristickém útoku na New York a Pentagon. Není divu, že v mnoha příspěvcích zaznělo slovo terorismus a že účastníci s jistým pochopením přijali konferenci jako příležitost ke společnému zamyšlení nad vztahem techniky a bezpečnosti. Toto téma ještě podtrhla půlstránková zpráva, která vyšla třetí den konference v zemském deníku Thüringer Allgemeine, byla veřejně vyvěšena v centru města a informovala o tom, že v blízkém městě Výmaru, všeobecně známém jako historické kulturní centrum Německa, byla odhalena skupina, která cílevědomě pracovala na tom, aby se z Německa do 25 let stal islámský stát. Jako každý ozbrojený konflikt stimulují i nedávné teroristické akce vzrůst zájmu o moderní techniku, v daném případě zejména o techniku komunikace a zpracování dat (např. počítačové modelování protivníka, který nás modeluje, modely jeho pronikání do počítačových sítí apod.).

Příští kolokvium v Ilmenau je plánováno na stejné období roku 2002; bude zaměřeno na strojírenství a nanotechnologie.

Evžen Kindler

Inzerce zpět