Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference o koordinaci výzkumu v EU

Co přinesl Šestý rámcový program (6. RP) pro výzkum a vývoj státům Evropské unie, to bylo tématem mezinárodní konference EUFORDIA (EUropean FOrum on Research and Development Impact Assessment), kterou uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze ve dnech 24. a 25. února 2009. Vyhodnotit koordinaci evropského výzkumu bylo nutné už jen z toho důvodu, že EU přikládá výzkumu a vývoji velký význam, jak je patrné z nárůstu rozpočtu 7. RP. 6. RP měl ve svém pětiletém období (2002 až 2006) rozpočet 19 miliard eur, 7. RP, vyhlášený na sedmileté období 2007 až 2013, disponuje rozpočtem 50 miliard eur.
 
Na konferenci EUFORDIA byla předložena zpráva o hodnocení 6. RP, kterou vypracovala expertní skupina jmenovaná Evropskou komisí. V jejím závěru se uvádí, že je třeba změnit celou kulturu hodnocení programů výzkumu a vývoje. Zkušenosti z Koreje a USA ukazují, že vlády musí mnohem více dbát na závěry, které poskytne vyhodnocení programu. Pro hodnocení musí být dostupné údaje o výsledcích projektů a programů. V tom je možné využít jak národní iniciativy, tak i aktivity na úrovni evropských programů. Předsednictví České republiky v Radě EU si klade za cíl, pokročit v budování inteligentních systémů registrace výsledků vědeckého bádání na národní i evropské úrovni.

(ev)