Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Konference o inteligentních budovách při veletrhu Elektro v Brně

číslo 3/2004

Konference o inteligentních budovách při veletrhu Elektro v Brně

Součástí premiéry veletrhu elektroinstalací a osvětlovací techniky Elektro, jednoho z pěti výstavních celků, které ve dnech 20. až 24. dubna 2004 obsadí brněnské výstaviště pod hlavičkou Stavební veletrhy Brno [Automa č. 11/2003, str. 12], bude doprovodný konferenční program zaměřený na nanejvýš aktuální problematiku moderních technických zařízení budov (TZB). Nejprve se 21. 4. 2004 uskuteční konference Technická zařízení budov ve 21. století. Příspěvky odborníků na ní představí danou tematiku v kontextu blížícího se vstupu ČR do EU. Na 22. 4. 2004 je připravována Konference o inteligentních budovách, věnovaná hlavnímu tématu premiérového veletrhu Elektro, tj. propojení elektrotechnických oborů se stavebnictvím. Další informace na http://www.bvv.cz
[Tisková informace Veletrhy Brno, a. s., 9. února 2004.]

(ed)

Inzerce zpět