Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Konference o energetické efektivitě v průmyslu

Redakce časopisu Automa jako mediální partner zve na XXII. konferenci z řady Energie pro budoucnost, kterou 10. 10. 2017 pořádá nakladatelství FCC Public ve spolupráci s Veletrhy Brno a Elektrotechnickou asociací ČR jako součást doprovodného programu MSV 2017. Podtitul je Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku.

Výdaje za energie tvoří významnou část výrobních nákladů. Energii ovšem nelze ničím nahradit, zbývají pouze dvě možnosti, jak tyto náklady snížit: buď zefektivnit využití energie, která je k dispozici, nebo najít a využívat levnější zdroje.

Respektování této skutečnosti ve strategických plánech dává firmám šanci získat významnou konkurenční výhodu. Efektivní využívání energií je velice aktuální zejména pro společnosti, na jejichž výrobních nákladech se náklady na energii podílejí více než 3 %. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem.

Efektivním nakládáním s energiemi může průmyslový podnik v krátkém čase ušetřit asi 10 % energie, dalších 15 % je možné uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, opatření se často amortizují během prvních tří let. Spektrum opatření sahá od jednoduchých akcí zajišťovaných vlastními silami až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace se neobejde bez profesionální pomoci společností poskytujících energetické či poradenské služby. Velký význam samozřejmě mají také informace z první ruky od dodavatelů technických zařízení.

Možnosti úspor energie a cesty k levnější energii pro průmysl – to jsou témata uvedené konference. Přednášky kvalifikovaných lektorů naznačí konkrétní způsoby, jak vylepšit energetickou bilanci podniku opatřeními ve výrobě a v provozu budov.

Účast na konferenci se vstupem na veletrh je po předchozí registraci bezplatná.

Program konference a on-line registraci naleznete na: http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/ 

(ed)