Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Konference o elektrických pohonech

Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony (ÚOS EP) při České elektrotechnické společnosti (ČES) pořádá již 33. celostátní konferenci o elektrických pohonech. Koná se 11. až 13. června 2013 (úterý až čtvrtek) v areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), Univerzitní 22 (www.pohony.zcu.cz/apkonf.htm). Organizačním garantem je Ing. František Steiner (steinerf@kev.zcu.cz), mediálním partnerem je vydavatelství FCC Public s. r. o. V současné době je k prezentaci (formou ústně prezentovaných přednášek a formou diskuse) přihlášeno 72 příspěvků a předpokládá se účast přibližně 200 odborníků z průmyslu, dopravy, energetiky, vědy, výzkumu a odborného školství. Uzávěrka přihlášek k účasti je 1. června.

První den se uskuteční jednání ve třech tematických blocích: elektromobilita, pohony v elektrické trakci, pohony v energetice. Druhý den budou zařazeny příspěvky z tematických okruhů: pohony v průmyslových zařízeních, mnohamotorové pohony v technologických linkách, automatizace a bezpečnostní funkce v pohonech apod. Konference je určena především pro pracovníky z průmyslu, projektování, výzkumu a odborných škol.  

(šm)