Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference Nové trendy v proaktivní údržbě

Společnost CMMS ve spolupráci s Asociací technických diagnostiků ČR, Asociácií technických diagnostikov SR, Českou společností pro údržbu, Slovenskou spoločností údržby a firmou Trifoservis pořádá v Praze 23. až 25. března 2009 konferenci Nové trendy v proaktivní údržbě.
 
Konference je určena pro vyšší a střední management podniků, pro vedoucí pracovníky údržby, technické diagnostiky a pracovníky tribotechnické a mazací služby.
 
Akce je zaměřena na možnosti úspor v prediktivní údržbě a prodloužení životnosti rotačních strojů. Nosnými tématy konference jsou: analýza příčin poruchovosti, metodika zavádění systémů prediktivní a proaktivní údržby a jejich integrace s řízením údržby, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zkušenosti s použitím technologií a přístrojové provozní techniky nejnovější generace v praxi. Pozornost bude věnována též ustavování strojů, soustrojí a výrobních linek, diagnostice ložisek, maziv, elektrických točivých strojů, využití ultrazvukové diagnostiky a termodiagnostiky a dalším aktuálním tématům.
 
Odbornými garanty jsou RNDr. Ondrej Valent, CSc. (CMMS, s. r. o.), Ing. Jiří Svoboda (TMV SS, spol. s r. o.) a Vladislav Marek (Trifoservis Vladislav Marek).
 
Bližší informace o konferenci lze získat na webové stránce firmy CMMS (www.cmms.cz/konference), kde je možné se i přihlásit.
(ed)