Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference NIDays 2008

Společnost National Instruments pořádá každoročně konferenci NIDays, na které informuje současné i potenciální zákazníky o svých nových řešeních. Konference je vždy pořádána postupně ve všech zemích světa, kde společnost National Instruments působí. Dne 27. listopadu 2008 se konference NIDays konala v Praze, v hotelu Crowne Plaza. Hlavní představenou novinkou byla nová verze softwaru LabVIEW 8.6, která umožňuje používat metodu tzv. paralelního programování. Tato metoda vychází z přirozeného charakteru grafického programování a přináší uživatelům nástroje pro efektivní využívání vícejádrových procesorů, polí FPGA a bezdrátového přenosu. Pracovníci českého zastoupení National Instruments seznámili účastníky konference s metodami navrhování testovacích systémů, sběru dat založeného na přenosu dat Wi-Fi apod. Velký prostor byl věnován také realizovaným projektům českých zákazníků firmy. Zástupci společnosti Elcom představili použití platformy CompactRIO při monitorování kvality elektřiny. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze byly jednotky DAQ firmy National Instruments použity ke sběru dat při měření magnetického pole. Fyziologický ústav AV ČR využívá systémy sběru dat firmy NI ke sběru elektrofyziologických údajů. Na platformách NI byl na Přírodovědecká fakultě Univerzity Palackého v Olomouci postaven virtuální Mössbauerův spektrometr. Posledním představeným projektem bylo řízení a sběr dat ze skvidového magnetometru ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

(ev)