Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference MESA 2008 European Plant-To-Enterprise

Konference MESA 2008 European Plant-To-Enterprise (P2E) s podtitulem Delivering on Strategies, kterou pořádá sdružení MESA Europe, se letos uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2008 v Praze. Hlavní témata budou:
  • lean manufacturing, tedy „štíhlá výroba“
  • systematická identifikace činností, které nepřinášejí zákazníkům žádný užitek, a odstraňování těchto neužitečných činností prostřednictvím neustálé optimalizace výroby,
  • kvalita a shoda s normami a doporučeními,
  • řízení životního cyklu produktů (product lifecycle management),
  • podnik v reálném čase,
  • řízení výkonnosti výrobních prostředků.
Organizátoři konference uvítají příspěvky popisující, jak se uvedené koncepty a metody uplatňují v podnikatelských procesech v praxi, jaké jsou zkušenosti s jejich návrhem a implementací, s čím je třeba se vypořádat při jejich uvádění do provozu i při vlastním provozu a co přinášejí konkrétním uživatelům. Přednášejícími mohou být (i společně) dodavatelé a uživatelé informačních výrobních systémů.
 
Abstrakty příspěvků (v anglickém jazyce) je možné zasílat na euconference@mesa.org do pondělí 9. června 2008. Spolu s názvem příspěvku a abstraktem o rozsahu do 300 slov je třeba zaslat jméno přednášejícího (přednášejících), název firmy, kde je zaměstnán, označení jeho pracovní pozice, emailovou adresu a telefonní číslo. Bližší informace o konferenci lze získat na uvedené emailové adrese nebo na tel. čísle +1 480 893 68 83.
(Bk)