Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference Indetcon 2006 bude v květnu

číslo 3/2006

Konference Indetcon 2006 bude v květnu

V Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 se 17. května 2006 uskuteční Industrial Ethernet Conference – Indetcon 2006. Po úspěšném prvním ročníku v roce 2005 je tak opět na obzoru odborná akce, která je svým zaměřením výhradně na problematiku tzv. průmyslového Ethernetu v ČR dosud unikátní. Síť Ethernet a její průmyslová podoba představují v současné době téměř jedinou možnost, jak vytvořit jednotné komunikační prostředí – sahající od nejnižší úrovně senzorů po páteřní infrastrukturu pro přenos dat – potřebné k efektivnímu řízení technologických procesů v průmyslu, dopravě apod.

Druhý ročník konference Indetcon si klade za cíl seznámit odborné publikum se současnými problémy průmyslového Ethernetu, kterými jsou především bezpečnost a zabezpečení sítí, a s možnostmi jejich řešení. Hlavní přehledové přednášky přednesou prof. Dipl.-Ing. Reinhard Keller z Fakulty informačních technologií na univerzitě v Esslingenu, SRN, zabývající se digitální technikou, systémy pracujícími v reálném čase a digitálními řídicími systémy, prof. Ing. František Zezulka, CSc., z ústavu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (průmyslová automatizace, distribuované systémy pro řízení procesů, průmyslové komunikační sběrnice a vestavné mikropočítačové systémy) a doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek z katedry řídicí techniky a telematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze (teorie telematiky, dopravní telematika, teorie systémů, dekompozice rozsáhlých systémů, telekomunikace, informatika). V navazujících přednáškách budou pojednána vybraná dílčí témata, včetně firemních pohledů a představeny některé případové studie integrace průmyslového Ethernetu v podniku.

Konference Indetcon je určena odborníkům z průmyslu, jejichž práce se dotýká komunikačních systémů. Další informace o nadcházející i minulé konferenci a přihlášku na Indetcon 2006 lze nalézt na http://www.indetcon.cz

(ed)