Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Konference Connected World 2017

Konference Connected World se konala již počtvrté, letos 15. až 16. března v Berlíně. O tom, že toto téma je nesmírně silné a potřebné, svědčilo více než 3 000 účastníků. Dvoudenní akce ve třech přednáškových sálech byla věnována současným otázkám, možnostem, problémům a řešením tématu Internet of Things – internetu věcí. A je jich nemálo. 

Hlavním pořadatelem byla společnost Bosch a jejích více než třicet partnerů. Nedílnou součástí byla možnost představit start-upové aktivity. Tu využilo dvanáct mladých firem jak u vlastních stánků, tak na jevišti uprostřed výstavní plochy. A ještě byl zároveň pro středoškolské a vysokoškolské studenty organizován hackathon, kde byla řešena zadání organizátorů a partnerů, soutěžilo se v programování robotů a v programování na volné téma.

Mezi hlavní řečníky patřili zástupci společnosti Bosch, kteří se hrdě hlásili k vůdčím společnostem iniciativ internet věcí a průmysl 4.0. Jejich přístup byl vyjádřen heslem: „my tvoříme Industry 4.0“. A se stejnou hrdostí představili své úspěchy na tomto poli. 

Nové zdroje dat a nástroje pro jejich sběr a zpracování

Jedna ze základních myšlenek byla vyjádřena posloupností senzory – software – služby. Zde je obsažen základ uvažování firem, které chtějí uspět v rámci aktivit 4.0 a dalších. Nezávislé zdroje dat a nástroje, které umožňují zpracovávat obrovské množství údajů. Sběr dat nejen z klasických snímačů, ale i z mnoha dalších zdrojů v reálném čase a jejich archivování. To jsou charakteristiky propojeného světa.

Jako zástupce nových zdrojů dat je možné uvést audio- a videoformáty, obrazy snímané radarem apod. Formáty těchto zdrojů mají naprosto odlišné požadavky na přenosovou kapacitu, rychlost zpracování a velikost úložišť.

Software na zpracování takovýchto dat v informatice představuje novou třídu aplikací. Důraz na rychlost vyhodnocování a jeho správnost se odráží v budování softwaru s vy­užitím umělé inteligence. A to jak pravidlových systémů, kde se pro sběr a vytváření pravidel používají mohutné databáze znalostí, tak systémů s využitím neuronových sítí v procesu pojmenovaném hluboké učení – deep learning

Využití virtuální reality

Služby jsou nedílnou součástí nových obchodních modelů, které především využívají nové technické prostředky, jako např. rozšířenou realitu, jež umožňuje propojování fyzického světa s kyberprostorem třeba pomocí brýlí VR. Jako příklad je uváděna možnost, kdy se automechanikovi po načtení výrobního kódu automobilu na stínítku brýlí promítají veškeré technické údaje o konstrukci daného vozu a umožňují mu efektivně diagnostikovat potíže. 

Umělá inteligence v dopravě

Umělá inteligence patřila k nejčastěji zmiňovaným termínům. Firma Bosch jako významný dodavatel automobilového průmyslu předvedla nový automobilový počítač, vyvinutý ve spolupráci se společností NVIDIA, který představuje špičku využití umělé inteligence v automobilech. Mezi jeho hlavní funkce patří prediktivní diagnostika vozidla a jeho součástí, včetně diagnostiky snímačů, systematická validace dat již ve voze, vazba na domácnost, tj. řídicí a bezpečnostní systémy domácnosti, automatické parkování, optimalizace trasy a jízdy na základě aktuálních informací o provozu a stavu vozovky, automatické zajištění pomoci a asistence v případě nehody a poruchy, komunikace s ostatními firemními vozidly, vyhledávání vozidla při odcizení a rovněž osobní asistent pro řešení běžných organizačních záležitostí.  

Základní výzvy: konektivita a lidé

Naproti tomu bylo poukázáno i na problémy, které bude nutné překonávat. Lze je shrnout do dvou základních množin. Konektivita a lidé.

Pro propojení exponenciálně rostoucího množství dat se za základ považují sítě 5G a řada disponibilních datových center. Společnost Deutsche Telecom uvádí, že pro pokrytí německých dálnic bude třeba vybudovat 300 datových center. Konektivita na cloudová úložiště je považována za základní kámen pro vybudování skutečně propojeného světa. Takového světa, kde by nebylo IoT překládáno jako Islands of Things.

A lidé jsou především v centru zájmu nových řešení jak IoT, tak Industry 4.0. Jsou považováni za rozhodující články celého procesu. Jde o propojení lidí a kyber-fyzického prostoru, o kreativitu při nalézání nových cest a řešení, o sběr znalostí a vytváření nových, o nové služby a obchodní modely, které propojení světa umožní. Právě část věnovaná novým podnikatelským a organizačním modelům a personální politice ve společnosti Bosch vzbudila obrovský zájem, především zaměstnanců společnosti, kteří si na svých mobilních zařízeních dokumentovali prezentaci k tomuto tématu. Přednáškový sál připomínal vojenskou jednotku, která se s rukama nahoře vzdává. I to svědčí o důležitosti tématu. 

Další otevřená témata

Během konference bylo prezentováno mnoho dalších témat. Od cloudových řešení IoT přes uplatnění IoT v zemědělství (obr. 1), iniciativu Industry 4.0 ve výrobě, logistice a řízení dodavatelských řetězců, chytrá města a budovy až po řízení sítí a konektivity, aplikace s využitím umělé inteligence, rozšířenou realitu a nové typy databází, vyhovující požadavkům na zpracování dat v reálném čase pro decentralizované rozhodování.

Čtvrtého ročníku konference Connected World se zúčastnilo 3 000 posluchačů, desetkrát více než toho prvního. Téma hýbe jak odborným, tak laickým světem. Určitě má smysl být u toho jak v průmyslu, tak na konferenci. Ta příští se bude konat 21. až 22. února 2018 v Berlíně.

Radim Adam

Obr. 1. Tématem konference bylo i využití internetu věcí v zemědělství