Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Konference Brno Industry 4.0

Na počátku roku se konala již tradiční konference Brno Industry 4.0. Sál hotelu Best Western zaplnili především odborníci z průmyslových podniků Jihomoravského kraje, ale také z mnoha dalších míst republiky.

Pro tuto konferenci je typická tematická pestrost. Přednášky se dotýkaly většiny oblastí spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí a digitalizací průmyslu. Velkou pozornost vzbudily přednášky ohledně definování „digitálních strategií“, tedy postupů přechodu na počítačové řízení výroby a jejich limitů a úskalí. Prezentovány byly zkušenosti z praxe s těmito postupy z pohledu rychlosti jejich realizace a podmínek jejich úspěšného dokončení. Ohlas měly prezentace případových studií, ale také pohled dodavatelů na integraci PLC do celkového číslicového řízení výroby. Konkrétní příklady internetu věcí byly uvedeny v několika přednáškách a demonstrovány na příkladu tvářecích strojů.

Další přednášky byly věnovány aktuální roli systémů MES v chytré výrobě a možnostem poskytování služeb zaměřených jak dovnitř průmyslového podniku, tak do jeho okolí v dodavatelském řetězci.

Kromě ryze technických přednášek byla diskutována i situace s digitalizací v Rakousku, možnosti financování projektů 4.0, kybernetická bezpečnost ve světle průmyslu 4.0 a rovněž kvalifikační předpoklady pro úspěšnou realizaci a provozování projektů chytrého průmyslu.

Je nesporné, že výměna názorů a zkušeností je přínosná nejen pro posluchače, ale i pro řečníky a organizátory, kterými byly Industry Cluster, Regionální hospodářská komora Brno a další společnosti a instituce. 

(RA)