Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Konference ARaP 2015 – letos aktuálně i o iniciativě Průmysl 4.0

V minulém čísle byli čtenáři informováni o tom, že byla zahájena příprava jedenáctého ročníku úspěšné řady technických konferencí Automatizace, Regulace a Procesy – ARaP. Časopis Automa jako mediální partner a spolupořadatel konferencí ARaP chce zájemce seznámit s aktuálním stavem příprav, a zejména poskytnout aktuální informaci o předjednaných příspěvcích a termínech.

 
Konference ARaP 2015 se bude konat 24. a 25. listopadu 2015 v konferenčních prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze. Informace o konferenci lze nalézt na webových stránkách www.arap.cz. Ty jsou průběžně aktualizovány a již umožňují registraci účasti. Do 30. října 2015 je možné prostřednictvím těchto stránek zasílat přihlášky příspěvků a plné verze referátů.
 
Cílem letošní konference je v rámci tématu novinky v automatizaci z praxe i výuky prezentovat poznatky z akademické a realizační sféry při uplatňování novinek v automatizaci. Konference není příležitostí jen k získání nových poznatků, ale i k navázání spolupráce mezi odborníky z oblasti akademického výzkumu a z praxe. Nabízí také přehledové přednášky všeobecného a výukového charakteru, seminář věnovaný didaktickým novinkám a rovněž konferenční referáty.
 
Protože ještě není po uzávěrce přihlášek referátů, nelze v tomto okamžiku podat informaci o definitivní podobě programu. Bude však zachována tradiční dvoudenní skladba, v níž na první, úterní část budou zařazovány příspěvky koncepčního charakteru s navazující neformální diskusí během večerního společenského setkání. Na následující den, středu, budou zařazovány především přihlášené referáty, ale odpoledne by mělo mít pracovnější charakter organizované výměny zkušeností z výuky automatizace jak ve školské, tak i firemní podobě. Na tento seminář jsou srdečně zváni k aktivnímu zapojení pedagogičtí pracovníci zejména ze středních odborných škol, ale také firemních školicích pracovišť. Organizačně jej zajišťuje pracovník redakce časopisu Automa Ing. Ladislav Šmejkal, CSc., na kterého se zájemci mohou obrátit se svými návrhy (smejkal@automa.cz).
 
Vaše rozhodnutí o účasti na konferenci chceme podpořit informací o některých přislíbených vystoupeních. Především jde o témata související s německým projektem Industrie 4.0 a nedávno vyhlášenou iniciativou Průmysl 4.0. Programový výbor se rozhodl zajistit k tomuto tématu aktuálně několik přednášek části všeobecně informačních prezentací. Programový výbor obdržel příslib vystoupení na konferenci od ředitele Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. Současně potvrdil prezentaci iniciativy Industrie 4.0 z pohledu německého průmyslu pan Bernard Bauer, ředitel a výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní průmyslové komory. Vazbu tohoto projektu na Fakultu strojní ČVUT v Praze popíše ve svém projevu děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., který převzal záštitu nad konáním konference. Inspirativní přednášku s názvem Postavení domácího průmyslu z pohledu Industry 4.0 bude mít Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie. Zajímavá bude i prezentace o virtuálním zprovoznění od Ing. Víta Hadáčka ze společnosti Siemens. Představu firmy Beckhoff přislíbil představit ředitel české pobočky Ing. Tomáš Halva v referátu nazvaném Řídicí systémy vhodné pro Industrie 4.0.
 
Akademickou sféru v této tematice zastupují příspěvky Nástroje řídicího systému REX pro Industrie 4.0 od prof. Ing. Miloše Schlegela, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni nebo od prof. Ing. Františka Zezulky, CSc., z VUT Brno s názvem Průmyslové komunikace a program Průmysl 4. 0. Uvedené přednášející členy redakčního kruhu časopisu Automa doplňuje přehledová tutoriálově pojatá přednáška doc. Ing. Karla Kadlece, CSc., z VŠCHT s titulem Bezdotykové snímače provozních veličin – přednosti a omezení. Tuto přednášku vhodně doplňuje firemní představení novinek v přístrojové technice od Ing. Davida Slepičky, Ph.D., z firmy Endress+Hauser.
 
K nabídce akademických referátů lze v dané chvíli sdělit, že existuje několik závazných příslibů zejména ze strany slovenských spoluorganizátorů z Technické univerzity v Košicích, např. od doc. Ing. Jana Piteľa, PhD., s příspěvkem nazvaným Trendy v oblasti pohonov manipulačných zariadení pre automatizáciu.
 
Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Automa, který je určen zejména pro celoživotní vzdělávání odborníků z oboru průmyslové automatizace, ať z akademické sféry, nebo z praxe. Pro akademickou sféru je důležitá nabídka časopisu MM Science, že akademické konferenční referáty, které projdou recenzním řízením, mají šanci být publikovány a zařazeny do citační dabáze Scopus, přičemž autor tak získá body do RIV.
 
Věříme, že všechny uvedené informace přispějí k vašemu rozhodnutí zúčastnit se letošní konference ARaP 2015.
 
prof. Bohumil Šulc, FS ČVUT v Praze,
a redakce časopisu Automa