Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Konference ARaP 2007 zve na zajímavý program

Konference ARaP 2007 zve na zajímavý program

Základní informaci o třetím ročníku odborné technické konference Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2007, který se uskuteční v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2007, přinesla již předchozí vydání časopisu (Automa č. 6/2007 na str. 48 a č. 8–9/2007 na str. 44). Ústředním tématem konference ARaP 2007 jsou Inteligentní řídicí systémy, a to zejména z pohledu jejich uplatnění v praxi. Ke dni redakční uzávěrky tohoto čísla časopisu vydal programový výbor konference již podrobnější informaci o rozvrhu jejího přednáškového programu, zejména o vyzvaných hlavních přednáškách.

Konferenci otevře blok Použití inteligentních řídicích systémů pro řízení a sledování procesů s přednáškami (mj.):

 • Bezpečné řídicí systémy (Ing. R. Klik, UniControls a. s.),
 • Řídicí systémy pro drážní techniku (Ing. D. Nenutil, UniControls a. s.),
 • Pokročilé metody řízení pro zvyšování spolehlivosti a ekonomie provozu a jejich využití v praxi (Ing. J. Rubek, CSc., a kol., I&C Energo a. s.).

Následující blok Podpůrné prostředky pro tvorbu řídicích systémů obsáhne zčásti různorodá témata z oblasti návrhu řídicích algoritmů i z nových oblastí podpory obecně informativního charakteru. Návrhu řídicích systémů budou věnovány např. přednášky:

 • Pokročilé algoritmy řízení v systému REX (prof. M. Schlegel, CSc., ZČU v Plzni),
 • Návrhy inteligentních řídicích systémů v prostředí Simulink (Ing. J. Jirkovský, Humusoft s. r. o.).

Témata obecně informativního charakteru jako nový krok v programové skladbě konferencí ARaP budou náplní přednášek např.:

 • Ochrana průmyslového vlastnictví (Ing. H. Dušková, Patentové středisko TIC ČVUT v Praze),
 • Negativní dopady současného způsobu provádění výběrových řízení pro investory (Ing. J. Fibír, CSc., Siemens, s. r. o. – Divize I&S).

Co se týče široké odborné veřejnosti, a to zejména pracovníků, kteří stojí před rozhodnutím o investicích do nových, nebo do obnovy starých řídicích systémů, zájem je očekáván o poslední z uvedených vystoupení, v němž budou prezentovány osobní zkušenosti autora z pozice odběratel–dodavatel, především s ohledem na vztah ceny a kvality technického řešení.

Na obsah vystoupení Ing. Fibíra naváže panelová diskuse přítomných předních představitelů oboru automatizace a řídicí techniky, v níž jistě dojde i na problematiku výuky a která bude pro plénum konference inspirací k neformální, volné diskusi v rámci společenského večera uzavírajícího první den konference.

Program druhého dne konference bude orientován na provozní problémy řídicích systémů a získávání informací pro tyto systémy, rozebíranými např. v přednáškách:

 • Senzory a snímače pro užití v robotice, automatizaci a biomechanice (doc. Ing. J. Volf, DrSc., ČVUT v Praze),
 • Diagnostika v řídicích systémech ZAT (Ing. J. Jančík, Ing. J. Vacátko, ZAT a. s.),
 • Diagnostika řídicího systému parní turbíny (Ing. S. Petelík, ZAT a. s.),
 • Diagnostika systému řízení regulačních kazet reaktoru (RRCS) (P. Velhartický, ZAT, a. s.),
 • Riadenie ohrevu na báze inteligentného systému nepriameho merania (prof. Ing. K. Kostúr, CSc., Ing. M. Durdan, TU Košice),
 • Genetický algoritmus ako prostriedok pre riešenie diagnostických úloh strojového zariadenia (doc. Ing. Š. Gallová, CSc., TU Košice).

Program konference doplní další referáty, prezentace firem a náborové akce pro studenty oboru. Ti se po předchozí registraci (viz níže) mohou jednání konference zúčastnit bezplatně. Odborným garantem konference je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., z ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze (bohumil.sulc@fs.cvut.cz), na něhož lze směrovat případné dotazy.

K účasti na konferenci ARaP 2007 zve také redakce časopisu Automa, jeden z jejích mediálních partnerů. Právě aktuální informace o konferenci lze nalézt na http://www.arap.cz. Účastníci bez příspěvku ve sborníku, jednotlivci i firmy, se mohou k účasti na konferenci průběžně hlásit do 2. listopadu 2007.

(sk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde