Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konektor RJ45 s možností zapojení bez nářadí

Osmipólový konektor RJ45 od firmy Wago je vybaven kontakty IDC (Insulation Displacement Contact), které využívají k vytváře­ní elektrického spoje mezi vodičem a konektorem zářezový mecha­nismus. Jednotlivé žíly ka­belu proto stačí jen zkrá­tit, nemusí se odizolovávat či jinak upravovat. Tím se usnadňuje montáž přímo na místě – v průmyslové automatizaci to často bý­vají špatně přístupné pro­story, např. v mezistropech nebo rozváděčích v blíz­kosti strojů. Uživatel může kabel pokládat přímo z ka­belového bubnu, nepotřebuje „konfekcionovaný“ kabel, tj. kabel ur­čené délky předem osazený konektory, s nímž se obtížně manipuluje a není ho možné jen podle potřeby zkrátit nebo prodloužit.
 
Připojení vodičů lze opětovně uvolnit. Je pevné v tahu, plynotěsné a odolné proti vibracím. Konektory jsou proto vhodné také k použi­tí za nepříznivých podmínek, např. k montáži v provozním prostředí. Přípojný blok pojme jak nestíněné (UTP), tak stíněné (STP) kabely o průměru do 8 mm; přenosové vlastnosti vyhovují kategorii 5e podle ISO/IEC 11801 a EN 50173-1.
 

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz