Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Koncern Atlas Copco Group provedl akvizici firmy Perceptron

Švédský koncern Atlas Copco Group získal americkou firmu Perceptron a začlenil ji do své divize strojového vidění.

Významnou posilou této divize bylo již navázání strategického partnerství s firmou Isra Vision na počátku roku 2020. Německá firma Isra Vision se zabývá systémy pro kontrolu povrchů textilních materiálů a podobných materiálů se síťovou strukturou a softwarem pro prostorové strojové vidění, zejména pro roboty.

Firma Perceptron se specializuje na systémy pro automatizované 3D měření a souřadnicové měřicí stroje. Laserové systémy Perceptron se již více než třicet let používají v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také např. v lesnictví.

Důsledkem akvizice firmy Perceptron firmou Atlas Copco a partnerství firem Atlas Copco a Isra Vision je kombinace nabídky a vytvoření uceleného sortimentu aplikací pro klíčové úlohy strojového vidění v automobilovém průmyslu a současně geografické rozšíření pokrytí trhu prodejci, službami a technickou podporou. Cílem je dosáhnout podílu přesahujícího 50 % v oboru 3D strojového vidění na americkém trhu, v Asii a Tichomoří.

Koncern Atlas Copco Group jako nový majitel firmy Perceptron v rámci vlastního plánu investic do výzkumu a vývoje poskytne projektu spolupráce firem Isra Vision a Perceptron svou finanční a strategickou podporu.

[Tisková zpráva ISRA VISION, prosinec 2020.]

(Bk)