Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Koncern Atlas Copco Group provedl akvizici firmy Perceptron

Švédský koncern Atlas Copco Group získal americkou firmu Perceptron a začlenil ji do své divize strojového vidění.

Významnou posilou této divize bylo již navázání strategického partnerství s firmou Isra Vision na počátku roku 2020. Německá firma Isra Vision se zabývá systémy pro kontrolu povrchů textilních materiálů a podobných materiálů se síťovou strukturou a softwarem pro prostorové strojové vidění, zejména pro roboty.

Firma Perceptron se specializuje na systémy pro automatizované 3D měření a souřadnicové měřicí stroje. Laserové systémy Perceptron se již více než třicet let používají v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také např. v lesnictví.

Důsledkem akvizice firmy Perceptron firmou Atlas Copco a partnerství firem Atlas Copco a Isra Vision je kombinace nabídky a vytvoření uceleného sortimentu aplikací pro klíčové úlohy strojového vidění v automobilovém průmyslu a současně geografické rozšíření pokrytí trhu prodejci, službami a technickou podporou. Cílem je dosáhnout podílu přesahujícího 50 % v oboru 3D strojového vidění na americkém trhu, v Asii a Tichomoří.

Koncern Atlas Copco Group jako nový majitel firmy Perceptron v rámci vlastního plánu investic do výzkumu a vývoje poskytne projektu spolupráce firem Isra Vision a Perceptron svou finanční a strategickou podporu.

[Tisková zpráva ISRA VISION, prosinec 2020.]

(Bk)