Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Koncepce SoMachine významně urychlí uvádění strojů do provozu

Kompletní nabídka pro automatizaci strojů společnosti Schneider Electric je nyní zastřešena koncepcí SoMachine, která zkrátí dobu potřebnou pro vypracování návrhu, programování a uvádění strojů do provozu. Tato nabídka splňuje všechny požadavky trhu na funkčnost, spolehlivost a cenu.
 

Vývojové prostředí SoMachine

 
Nová koncepce využívá čtyři typy zařízení: programovatelné automaty (PLC), operátorské panely (OP), resp. kombinované operátorské panely (OP/PLC) a řídicí systémy pro měniče frekvence či servopohony. První krok k úsporám času je využití jednotného vývojového prostředí pro všechna tato zařízení. Výhody se projeví např. v případech, kdy je nutné přecházet mezi jednotlivými kategoriemi řídicích systémů. Typicky při přechodu od menších PLC k výkonnějším řadám: původní program zůstává, mění se jen hardware. Ušetří se také náklady na zaškolování uživatelů a správu softwaru.
 
SoMachine dále nabízí soubor nástrojů a objektů, které přispívají k úspoře času po celou dobu životního cyklu stroje. Konkrétně pomáhají při navrhování, programování, ladění a případném následném servisu zařízení.
 

Úspora času až 50 %

 
Cesta k úsporám nákladů vede samozřejmě přes kvalitní a efektivní hardwarové prostředky společnosti Schneider Electric s příznivou cenou. Výrazných úspor lze ovšem dosáhnout především použitím robustního softwarového prostředí, které zkrátí dobu vývoje dvojím způsobem. Uživatel má k dispozici jednak efektivní nástroje a prostředí a jednak užitečné knihovny objektů a funkčních bloků, které nemusí opakovaně vytvářet (obr. 1). Tím se v podstatné míře snižují požadavky na rutinní práci projektantů a programátorů. Mnohé bloky jsou již vytvořeny, další si uživatel vytváří a ukládá do vlastních knihoven. Schneider Electric nabízí i předem připravené a otestované architektury kompletního elektrického zapojení i s výkresy v CAD a předpřipravené funkční bloky. Mezi nimi je třeba zmínit hlavně knihovny pro ovládání měničů frekvence a servoměničů nebo objekty pro práci s grafikou. Samostatnou kapitolou jsou připravené knihovny funkčních bloků pro vybrané technologické procesy.
 

Knihovny funkčních bloků pro řízení pohonů

 
V knihovně funkčních bloků lze nalézt nejčastěji požadované bloky pro řízení servopohonů a měničů frekvence. Tato knihovna je koncipována tak, aby programátor měl při použití standardních komponent k dispozici hotové bloky a zadával jen požadované cílové hodnoty. Nemusí tak znát vnitřní registry měničů ani nutné sekvence jejich zadávání. Koncepce je založena především na použití sběrnice CANopen, pro kterou je knihovna nejrozsáhlejší. Zpracovány jsou však i funkce pro jiné sběrnice nebo ovládání pomocí pulzních výstupů.
 

Knihovny aplikačních funkčních bloků

 
Samostatnou kapitolou jsou funkční bloky určené k řešení typických úloh ve vybraných technologických procesech (obr. 2). V tuto chvíli je nabídka Schneider Electric zaměřena na výrobce jeřábů, balicích strojů, dopravníků, textilních strojů, dřevoobráběcích strojů a HVAC. Ve všech zmíněných oblastech jsou vyřešeny opakující se typické úlohy, takže je výrobce strojů nemusí vyvíjet, ale prostě je z vývojového prostředí jen převezme. Tento postup značně spoří čas. Vhodnými příklady těchto úloh jsou: zamezení nežádoucího kývání břemene pro jeřáby či letmé nůžky nebo řízení odvinu pro balicí stroje.
 

Přehledná diagnostika

 
SoMachine usnadní diagnostiku a servis pomocí nástrojů pro sledování průběhu technologických veličin a jejich grafické zobrazování. Dalším významným pomocníkem je funkce záznamu dat do souborů v externí paměti typu flash nebo vzdálená správa. Všechny tyto funkce jsou již vytvořeny a uživatel jen používá hotové objekty.
 

Řešením pro výrobce strojů jsou i služby

 
Pro dosažení úspor jsou důležité i služby poskytované spolu s nabízeným hardwarem a softwarem. Skutečně významných úspor času lze dosáhnout, pouze je-li výrobek doplněn vývojovým prostředím a nabídkou služeb, které sahají od technické podpory až po projekty „na klíč“.
 

Reference

 
Koncepce SoMachine již byla použita v mnoha realizovaných úlohách jak v zahraničí, tak v ČR. Jmenovat lze projekty v oblastech, jako jsou např. dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje, balicí linky nebo jeřáby.
Ing. Oskar Lažanský,
 
Obr. 1. V knihovně funkčních bloků uživatel nalezne připravené bloky nebo do ní může uložit vlastní funkční bloky vytvořené při řešení projektů
Obr. 2. Výběr funkčního bloku pro balicí linku ve vývojovém prostředí SoMachine