Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Komunitní prostor DesignShare na portálu DesignSpark usnadňuje sdílení projektů

Společnost RS Components výrazně rozšířila on-line portál DesignSpark, určený pro konstruktéry elektroniky, spuštěním nové komunity DesignShare, zaměřené na projekty open-source. Komunitní prostor DesignShare na portálu DesignSpark je určen k umístění projektů a k podpoře sdílení a spolupráce v prostředí konstruktérské komunity. Komunitní prostor DesignShare byl navržen ve spolupráci s časopisem Elektor a je umístěn na webu www.designspark.com. Obsahuje dvě hlavní oblasti: Ideas (nápady) a Projects (projekty).

Oblast Ideas umožňuje členům komunity DesignShare odesílat příspěvky s nápady, zakládat diskuse a dostávat komentáře od členů komunity. V jednotlivých fázích projektu (stručný popis, návrh, konstrukce, prototyp a testování a hodnocení) jsou data nahrávána a sdílena s komunitou DesignShare.

V oblasti Projects uživatelé naleznou všech­ny dostupné projekty označené příslušnými klíčovými slovy. Stránky projektu obsahují podrobnosti o jednotlivých fázích vývoje projektu a sbírku nástrojů pro uživatele, kteří chtějí projekt realizovat svépomocí. Mezi nástroje patří např. schémata desek plošných spojů a projektové soubory určené pro software DesignSpark PCB a dále návrh mechanické konstrukce, kód softwaru, strojový kód, výkresy a soubory CAD. Navíc je k dispozici modul plug-in pro web RS, kde uživatelé mohou zakoupit kompletní sadu dílů pro daný projekt.

U komerčních projektů vyžadujících utajení je možné nastavit omezení přístupu na vybrané přispěvatele. Veřejně přístupné projekty jsou dostupné jako open-source a jsou k dispozici zdarma.

„Novou komunitu DesignShare jsme spustili proto, abychom konstruktérům, studentům i kutilům na platformě Design­Spark i mimo ni usnadnili spolupráci, sdílení a stahování projektů a nápadů,“ řekl David Tarrant, Head of Community Development ve společ­nosti RS.                                  

  (ed)