Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Komunikační PLC s vizualizačními funkcemi od společnosti Turck

U panelů řady VT250 je dominantní funkce PLC, která využívá osvědčený průmyslový standard CoDeSys. Vizualizační a zobrazovací funkce jsou pouze doplňující.
 
Kompaktní plastové pouzdro o rozměrech 212 × 156 × 50 mm může být umístěno i do stísněného prostoru. Na přední straně panelu VT250 s krytím IP65 je 5,7" barevný dotykový displej (QVGA) s tenkovrstvými tranzistory (TFT).
 

Master nebo slave

 
Operátorské panely společnosti Turck řady VT250 nevykonávají pouze vizualizační a ovládací funkce, ale mohou fungovat i jako ústředny (gateway) mezi provozními sběrnicemi (Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) a ethernetovou sběrnicí reálného času. Pro tuto úlohu podporuje VT250 velký počet sběrnicových a ethernetových protokolů (např. Profinet, Modbus TCP a další).
 
Zařízení může být naprogramováno pro funkci nadřízené (master) nebo podřízené (slave) jednotky v síti. Například v síti Profibus- DP může pracovat jako periferní master a zároveň přenášet data jako slave do vyšší úrovně řízení prostřednictvím sběrnic Profinet nebo Modbus TCP. Této pružnosti je dosaženo na základě řídicího systému VT250.
 

Důmyslné detaily

 
Slot pro paměťovou kartu SD je umístěn na zadní straně zařízení, stejně jako záložní baterie. Obojí je přístupné z vrchní části. Je-li třeba, může být baterie vyměněna bez použití nářadí. Sběrnicový port je konfigurovatelný buď jako port CAN s komunikačním standardem DeviceNet či CANopen, nebo jako port Profibus-DP. Zásuvky na zadní straně jsou zapuštěny, což je chrání proti mechanickému poškozování a zajišťuje, aby připojovací kabel mířil ve stejném směru jako všechny
ostatní kabely.
 

Volba připojení

 
Dva porty pro Real-Time Ethernet jsou umístěny na spodní části panelů VT250 a umožňují komunikaci s vyšším stupněm řídicích systémů. Díky přítomnosti dvou portů mohou být operátorské panely instalovány v liniové topologii i v případě ethernetové komunikace. Porty USB a COM pro RS-232 a RS-485 završují spektrum možností připojení. Periferní zařízení, jako jsou čtečky čárových kódů a pomocné displeje, mohou být např. připojeny pomocí portu COM přímo v místě lokálního řízení.
 

Programování v prostředí CoDeSys

 
Řídicí systém zabudovaný v panelech VT250 funguje na základě standardu IEC 61131, který podporuje osvědčené vývojové prostředí Codesys, verze 3. V něm jsou k dispozici všechny standardní programovací jazyky, jako jsou LD, FBD , IL, ST a SFC. Prostředí Codesys umožňuje nejen skutečně objektově orientované programování PLC, ale také konfigurování všech podporovaných sběrnicových systémů.
 

Vizualizace v prostředí QVIS

 
QVIS je softwarové prostředí používané k vizualizaci v panelech řady VT250. Úzkým propojením prostředí QVIS a CoDeSys je zajištěna jednoduchá výměna dat. Čistě vizualizační systémy lze realizovat prostřednictvím dalších ovladačů, které poskytuje QVIS pro nejběžnější řídicí systémy (MPI, RFC 10006, DF1 apod.).
 

Závěr

 
V tab. 1 jsou uvedeny parametry mnohostranných operátorských panelů VT250. Jediný přístroj je možné použít pro řízení, komunikaci i zobrazování. Uplatnění tyto panely naleznou v malých samostatných strojích a výrobních linkách, kde zabezpečí kompletní ovládání stroje, uživatelské rozhraní pro obsluhu, včetně předávání dat nadřazeným, resp. informačním systémům.
 
Společnost Turck, s. r. o., připravila pro své obchodní partnery a jiné zájemce cyklus seminářů, které lze využít k bližšímu seznámení se s uvedenou řadou panelů. Přihláška je vložena v tomto vydání časopisu Automa.
(Turck, s. r. o.)
 
Obr. 1. Zadní stěna operátorského panelu VT 250
Obr. 2. Programovací prostředí CoDeSys
Obr. 3. Obrazovka vývojového prostředí QVIS
 
Tab. 1. Parametry operátorských panelů řady VT250