Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Komunikační PC karty TEDIA pro sběrnici PCI

Automa 7/2000

(firemní článek)

Komunikační PC karty TEDIA pro sběrnici PCI

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh nejen řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů na bázi komponent pro počítačové systémy (Challenge serie a Precision serie), ale i řadu externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Logickou součástí sortimentu jsou proto také komunikační PC karty pro rozhraní standardů RS-232, RS-422, RS-485.

Úvod
Komunikační PC karty určené pro sběrnici ISA byly do výrobního sortimentu TEDIA zařazeny již v roce 1994. Za uplynulé roky bylo vyvinuto mnoho typů a instalováno několik tisíc kusů těchto kart. Jelikož je však tato sběrnice na ústupu a v moderních kancelářských počítačích je využívána již jen výjimečně, byla vyvinuta nová řada kart určených pro sběrnice PCI. V tab. 1 jsou uvedeny první typy, které od září doplňují dosavadní sortiment osvědčených kart.

Obr. 1.

Jádrem všech nových kart je řadič 16PCI954, který v jediném obvodu integruje funkce rozhraní sběrnice PCI, čtyři výkonné UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter, řadič pro asynchronní sériovou komunikaci) standardu 16C950 a paralelní rozhraní. Protože PC karty osazené tímto řadičem jsou na trhu novinkou a jejich vlastnosti nejsou příliš známé, budou další odstavce věnovány stručnému porovnání vlastností 16PCI954 se standardem 16C550.

Porovnání 16C550 a 16PCI954
Snad žádný z výrobců některého z inovovaných UART určených pro počítače třídy PC si nedovolí porušit zpětnou kompatibilitu s prapůvodním předchůdcem 16C450. Nejinak je tomu i v případě zmíněného řadiče 16PCI954, který zachovává kompatibilitu se svými předchůdci 16C450, 550, 650 a 750. Nutno však poznamenat, že jeho možnosti jsou mnohem větší, o čemž svědčí i nárůst počtu interních registrů z původních 12 na 38. 

V následujících bodech jsou uvedeny pouze nejvýznamnější z nových vlastností:

  • rozšířená kapacita vyrovnávacích pamětí FIFO (128 B),
  • volně programovatelný práh zaplnění FIFO pro vyvolání přerušení v rozsahu 1 až 128,
  • řada režimů pro automatické řízení datového přenosu, včetně automatického řízení RS-485,
  • podpora nestandardních komunikačních rychlostí (oscilátor 16PCI954 obsahuje programovatelnou předděličku v rozsahu 1 až 31,875),
  • komunikační rychlost až 15 MBd, oscilátor až 60 MHz,
  • zpřístupnění všech registrů UART plnou rychlostí sběrnice PCI bez čekacích cyklů,
  • implementace 32bitových stavových registrů společných pro všechny UART.

Uvedená zlepšení umožňují optimalizovat softwarový ovládač a výrazně redukovat systémové požadavky. Typické porovnání s kartami standardní koncepce (tzn. s univerzálním řadičem PCI s lokální sběrnicí a navazujícími UART standardu 16C550 – příkladem mohou být komunikační karty MOXA, AXIOM, Equinox ad.) a kartou osazenou řadičem 16PCI954 znázorňuje obr. 1.

Softwarová podpora
Součástí dodávky nových komunikačních kart TEDIA osazených řadiči 16PCI954 je jednotná podpora ovládači pro operační systémy Windows. Ačkoli jsou tyto ovládače vytvářeny přímo výrobcem řadiče Oxford Semiconductor, vývojové oddělení TEDIA má díky uzavřené smlouvě k dispozici jejich kompletní zdrojové kódy, jež umožňují přesnou dokumentaci a současně i lokalizaci případných problémů.

Závěr
Komunikační PC karty TEDIA již roky nepochybně patří mezi cenově atraktivní a technicky vyspělé řešení pro komunikaci a přenos dat v průmyslovém prostředí. V praxi je využívá množství významných českých podniků. Doplnění dosavadního sortimentu o moderní výkonné typy dává dobrý předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnu.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 012/747 81 68
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Tab. 1. Komunikační karty TEDIA se sběrnicí PCI

Označení PC karty PCI-1232 PCI-1234 PCI-1482 PCI-1484
Typ rozhraní RS-232 RS-422, RS-485
Počet portů 2 4 2 4
Přenosová rychlost do 115,2 kBd do 921,6 kBd
Přenášené signály TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI TXD, RXD, zakončovací impedance
Řízení přenosu dat CTS/RTS, DSR/DTR, Xon/Xoff AUTO485, RTS, DTR
Optická izolace 1 000 VDC
Přepěťová ochrana 15 kV (IEC1000-4-2, vzduch) 300 A (8/20 µs, IEC 801-5)
Software zdarma ovládače pro Windows 95/98/NT4/2000