Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Komunikační karty pro sběrnici PCI Express

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrá­bí a dodává na trh různé technické pro­středky pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů. Významné postavení na tuzemském trhu si vypracovala zvláště v oblasti multifunkč­ních a komunikačních karet pro sběrnici PCI; je řádným členem PCI Special Interest Group a vyvinula již více než šedesát typů zásuvných karet pro tuto sběrnici. Novin­kou v sortimentu je řada komunikačních karet pro sběrnici PCI Express.
 

Sběrnice PCI Express

Sběrnice PCI Express je vývojovým ná­stupcem konvenční PCI a v současné době je tímto typem sběrnice vybavena drtivá vět­šina počítačů. Společnost TEDIA nemohla stát stranou, a do sortimentu byla doplněna typová řada karet pro PCI Express, umožňu­jících rozšířit počítače o izolovaná rozhraní RS-232 a RS-422/485.
 

Přehled parametrů

Při vývoji karet PCI Express byly plně zúročeny zkušenosti z vývoje a výroby pře­dešlých typů a rovněž připomínky uživatelů.
 
Nové karty mají alternativně dva nebo čtyři komunikační porty (COM v prostředí Windows, resp. /dev/tty v systému Linux) podle standardu RS-232 nebo kombinova­né podle standardů RS-422/485. Výraznou předností těchto karet je důsledné zaměření na provozní spolehlivost: porty jsou ve všech případech izolovány, použity jsou výhrad­ně obvody s velkou odolností proti přepě­tí a v případě rozhraní RS-422/485 jsou na­víc doplněny ochrannými transily. Všechny typy mohou být kromě toho volitelně vyba­veny bleskojistkami chránícími izolační ba­riéru proti přetížení.
 
Novinkou je softwarová „jumper-less“ konfigurace rozhraní RS-422/485 přímo z na­stavovacího panelu portu COM. Podporo­vány jsou všechny režimy používané v pra­xi: RS-422, duplexní i poloduplexní RS-485 a RS-485 s režimem echo.
 
Odlišností proti mnoha konkurenčním výrobkům je rovněž důsledné dělení portů do samostatných konektorů; při použití karet tak nejsou zapotřebí kabelové redukce a rov­něž nedochází k narušení vzájemné izolační bariéry mezi porty. Každý port je vybaven dvěma LED pro indikaci přenosu dat.
 
Sériové kanály UART jsou vybaveny vý­konnými řadiči DMA a bufferem typu FIFO s kapacitou dvakrát 128 B. Běžná verze ka­ret je určena pro rychlosti do 921,6 kb/s, ale na zakázku lze dodat verze karet podporují­cích přenosovou rychlost až 16 Mb/s.
 
Současný sortiment neobsahuje žádné typy bez izolovaných portů a rovněž nejsou nabízeny karty s nízkým profilem. V případě zájmu o tyto verze však mohou být do sorti­mentu doplněny, popř. vyráběny na zakázku.
 
Přehled všech typů karet pro PCI Express spolu s jejich klí­čovými parametry je uveden v tab. 1; bližší informace zájem­ci najdou na www.tedia.cz/pcie.
 

Softwarová podpora

Všechny komunikační kar­ty jsou dodávány s ovladači pro Windows 2000, XP a Vista v zá­kladních, serverových i 64bito­vých edicích, dostupné jsou ovla­dače pro linux a karty lze s ome­zeními provozovat i v prostředí MS-DOS. Starší systémy Win­dows nejsou podporovány.
 

Závěr

Všechny typy komunikačních karet uvedené v tab. 1 jsou zpra­vidla skladem, a tedy k dodání obratem. Pří­znivé „kusové ceny“ ještě snižují slevy podle objemu objednávky. Například balení sedmi karet lze zakoupit za cenu šesti.
 
Komponenty od společnosti TEDIA patří mezi technicky vyspělé a cenově atraktivní prostředky průmyslové automatizace v pra­xi využívané mnoha významnými českými podniky. Kvalita produkce je garantována za­vedeným systémem ISO 9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návr­hu, přes vývoj a výrobu až po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sor­timentu výrobků lze získat např. na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchod­ních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
 
Martin Linda, TEDIA spol. s r. o.
 
Obr. 1. Komunikační karta PCI-1482E