Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Komunikační karty pro PC: nové vlastnosti

Automa 12/2001

(TEDIA)

Komunikační karty pro PC: nové vlastnosti

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh nejen technické prostředky pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů na bázi komponent pro systémy s PC (Challenge serie a Precision serie), ale i řadu externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Logickou součástí sortimentu jsou proto také komunikační PC karty pro rozhraní standardů RS-232, RS-422 a RS-485.

Obr. 1.

Karty pro sběrnici PCI rok na trhu
Komunikační PC karty jsou nedílnou součástí výrobního sortimentu společnosti TEDIA již osm let. Tradiční řada typů pro sběrnice ISA byla v loňském roce doplněna typy určenými pro sběrnici PCI. Se základními vlastnostmi těchto nových kart, založených na nejmodernějším řadiči UART typu OX16PCI954, se mohli čtenáři seznámit v článku v dubnovém čísle časopisu Automa [TEDIA: Komunikační PC karty. Automa, 7, 2001, č. 4, s. 59] a v informačním letáku vloženém do časopisu Automa, č. 7-8/2001. Další odstavce budou proto věnovány vylepšením vestavěným do nových verzí uvedených na trh letos v říjnu.

LED na krycím štítku karty
Mnoho uživatelů si jistě dobře uvědomí, jak užitečné je mít možnost překontrolovat stav ethernetové sítě rychlým pohledem na poblikávající LED na zadním štítku síťové karty. Je až s podivem, jak nepatrné množství komunikačních kart je touto praktickou funkcí vybaveno. V současné době však již lze říci, že průmyslové komunikační karty TEDIA pro sběrnici PCI mají na zadním štítku umístěnu dvojici LED pro každý port. LED indikují vysílaní, popř. příjem dat z daného portu a umožňují velmi rychle diagnostikovat aktivitu linky, aniž by bylo třeba demontovat skříň počítače a vyhodnocovat LED umístěné uvnitř na vlastní desce plošných spojů.

Zjednodušená konfigurace karty
Druhou častou připomínkou byl požadavek na možnost rekonfigurovat kartu již instalovanou v počítači. Za obvyklé řešení lze totiž bezpochyby považovat rozmístění konfiguračních propojek po celé ploše karty, a při rekonfiguraci tedy i nezbytnost vyjímat kartu ze slotu počítače.

Konstrukce kart TEDIA byla proto upravena a jako konfigurační prvek je nyní použit úhlový spínač DIP (tzv. piano) umístěný na horním okraji desky. Díky tomu lze velmi pohodlně rekonfigurovat i již nainstalovanou kartu.

Levné typy kart bez izolace portů
O významu optické izolace rozhraní RS-422/485 asi není třeba příliš polemizovat (a množství komunikačních standardů – např. Profibus – izolaci ostatně přímo předepisuje).

I přesto, jako vstřícný krok vůči uživatelům, jsou společností TEDIA vyráběny a nabízeny i levné neizolované typy kart. Podle rozsahu a složitosti aplikace může uživatel alternativně volit z izolovaných a neizolovaných verzí PC kart při zachovaní vzájemné softwarové kompatibility.

Je však zapotřebí podotknout, že na rozdíl od mnoha jiných výrobců jsou i nejlevnější typy kart TEDIA osazovány ochrannými transily, zabraňujícími poškození obvodů linky přepěťovými špičkami.

Závěr
Komunikační PC karty TEDIA již roky nepochybně představují cenově atraktivní a technicky vyspělé řešení pro komunikaci a přenos dat v průmyslovém prostředí, které je v praxi využíváno mnoha významnými českými podniky.

Zvýšený zájem a odbyt umož-nily nejen zdokonalit výrobní proces (od letošního října jsou desky plošných spojů vyráběny v souladu s ISO 9002 a procházejí kompletním elektrickým testem, rovněž jsou kompletovány na automatu u výrobce certifikovaného podle ISO 9002), ale rovněž snížit prodejní ceny pod úroveň naprosté většiny konkurenčních výrobků. Pro váhající zájemce je prosinec ideálním termínem pro nákup i proto, že až do konce roku jsou komunikační karty nabízeny za zvýhodněných cenových podmínek.

Technické a obchodní infor-mace o celém sortimentu výrobků společnosti TEDIA lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 69
e-mail: tedia@tedia.cz