Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Komunikační jednotka pro I/O systémy BL67 a BL20

Komunikační jednotka pro I/O systémy BL67 a BL20

Společnost Turck, která se zaměřuje na senzorovou a sběrnicovou techniku, rozšířila svou nabídku produktů pro vzdálené vstupy a výstupy o novou programovatelnou jednotku (gateway) pro I/O systémy BL67 a BL20 (obr. 1). Hlavní výhodou komunikačních jednotek je, že umožňují použití distribuované řídicí jednotky instalované uvnitř rozváděčů i přímo na strojích. Nezáleží na tom, zda komunikační moduly řídí úlohu samostatně nebo pracují v sítích s nadřazenými PLC.

Charakteristika

Technické parametry programovatelných komunikačních jednotek uvádí tab. 1. O běh programu uvnitř komunikační jednotky se stará 32bitový procesor RISC, jenž může vykonávat 1 000 logických instrukcí za milisekundu. K dispozici je 512 kB paměti pro program a dalších 512 kB pro data. Další paměť je určena pro I/O data a firmware. Komunikační jednotka je tedy schopna kompletně obsloužit veškeré připojené I/O signály, včetně ovládání systémů RFID.

Tab. 1. Parametry komunikačních jednotek pro I/O systémy BL20 a BL67

BL20

BL67

Stupeň krytí

IP20

IP67

Sběrnice

Modbus TCP, EtherNet/IP

Modbus TCP, EtherNet/IP, Profibus-DP

Připojení sběrnice

konektor RJ45

zásuvka M12 × 1, čtyřpinová

Napájení

24 V DC, 120/230 V AC

24 V DC

Teplotní rozsah

0 až +55 °C

0 až +55 °C

Programování

pomocí programu CoDeSys podle IEC 61131-3

pomocí programu CoDeSys podle IEC 61131-3

Programovací rozhraní

EtherNet a RS-232

EtherNet a RS-232

Procesor

32bitový

32bitový

Programovací paměť

512 kB

512 kB

Datová paměť

512 kB

512 kB

Doba cyklu

<1 ms pro 1000 IL

<1 ms pro 1000 IL

Programovatelné komunikační jednotky se velmi dobře uplatní tam, kde je třeba řešit:

  • autonomní řízení,
  • rychlé reakce výstupních signálů na vstupní,
  • pohodlné řízení radioidentifikačních systémů (RFID),
  • komunikaci s PLC či PC všech výrobců.

Programování

Programovatelné komunikační jednotky pro BL20 a BL67 se ovládají prostřednictvím programovacího rozhraní CoDeSys, které umožňuje tvorbu programů podle normy IEC 61131-1 (za použití jazyků IL, LD, FDB, SFC, ST a CFC). Splňují tak rostoucí požadavky na řešení systémů vzdálených vstupů a výstupů.

Programovací rozhraní CoDeSys, které je dodáváno zdarma, zajišťuje přímé propojení se stanicemi BL20 nebo BL67 bez řídicího PLC a komunikační sítě. Díky tomu může uživatel nastavovat parametry jednotlivých karet, monitorovat a nastavovat vstupní a výstupní signály a také navrhnout hardware stanice, vytvářet dokumentaci, diagnostikovat stav stanice apod.

Komunikační možnosti

Programovatelné komunikační jednotky pro BL67 a BL20 jsou vybaveny rozhraními Ethernet Modbus TCP a Ethernet-IP. Jednotka pro systém BL67 navíc disponuje ještě komunikací Profibus DP. Kromě sériové komunikace lze tedy využít ethernetové rozhraní a s výhodou i již zavedenou datovou síť, zvláště pro komunikaci na velké vzdálenosti bez nutnosti přepojování.

Při řešení bezdrátové a bezkontaktní identifikace RFID je možné programovatelné komunikační jednotky dokonale propojit se systémem RFID společnosti Turck pod obchodním názvem Blident.

Ing. Jan David,
Turck, s. r. o.

Obr. 1. Komunikační jednotka pro I/O systémy BL67 a BL20

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde