Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Komunikační brána ProLinx pro petrochemii

číslo 8-9/2003

Komunikační brána ProLinx pro petrochemii

Komunikační brány (gateways) ProLinx byly čtenářům časopisu Automa představeny v článku Petra Mikšovského Mezisíťová komunikace (Automa, 2002, roč. 8, č. 6, s. 42). Tato stať seznámí čtenáře s konkrétní aplikací, v níž komunikační brána ProLinx propojuje provozní přístroje s komunikací protokolem HART a řídicí systém Rockwell Automation (Allen-Bradley).

Obr. 1.

Venezuelská firma PDVSA, zabývající se těžbou a zpracováním ropy, se pro zvýšení produktivity a optimalizaci své výroby rozhodla využít i nové komunikační brány od firmy ProLinx Communication Gateways. Osmikanálové komunikační brány ProLinx 4127 HART Multidrop byly vybrány pro úlohu spojit řídicí systémy ControlLogix, které komunikují protokolem DF1, s provozními přístroji s komunikačním protokolem HART (obr. 1). Přibližně patnáct těchto komunikačních bran prošlo rozsáhlými testy, aby se zjistilo, zda budou vhodným komunikačním prostředkem pro systémy řízení těžebních jednotek ropy. Aby testy hodnověrně prokázaly, zda komunikační brány plně vyhovují požadavkům, které PDVSA stanovilo, vykonávali je společně zástupci tří společností: Intelcon System, PDVSA a ProLinx.

„Jednotka ProLinx 4127 HART Multidrop umožňuje na jeden port DF1 připojit osm kanálů HART a tím zajišťuje maximálně efektivní využití sítě inteligentních snímačů,„ řekl Franco Melchiorre, vedoucí prodeje společnosti ProLinx pro Latinskou Ameriku.

Vybavení řídicího systému komunikačními bránami ProLinx 4127 HART Multidrop bylo součástí druhé etapy projektu rekonstrukce technologických zařízení těžebních jednotek v největším těžebním poli na východě Venezuely, Furrial Field, kde se těží přibližně 450 000 barelů ropy denně. Začátkem roku 2001 firma PDVSA již nainstalovala čtyřkanálovou verzi komunikační brány (4107 HART Multidrop) v jiném závodě, v Lake Maracaibo v západní Venezuele. Brána je tam připojena k řídicímu systému MicroLogix 1500 a umožňuje mu komunikovat s průtokoměry s výstupem HART (na kanálu 1) a s inteligentními převodníky ostatních snímačů (na kanálu 2).

Podle výkonného ředitele firmy ProLinx Douga Sharratta se bude počet provozních přístrojů komunikujících protokolem HART v nejbližších letech zvyšovat. „HART je v oblasti kontinuálních výrob velmi populární,„ řekl Sharratt. „Uživatelé požadují, aby bylo možné přístroje komunikující protokolem HART jednoduše, rychle a levně připojit k různým řídicím systémům. Moduly ProLinx jim právě tuto službu poskytují.„

Komunikační brány ProLinx HART dovolují připojit provozní přístroje k systémům nejen Rockwell Automation, ale také Siemens nebo Schneider Electric. Dodávají se v čtyřkanálové nebo osmikanálové verzi pro sítě HART multidrop. Ve čtyřkanálové verzi k nim lze připojit 60 přístrojů a v osmikanálové verzi 120 přístrojů. Prostřednictvím komunikační brány má uživatel, resp. řídicí systém, přístup k digitální konfiguraci, diagnostice a informacím pro údržbu všech připojených přístrojů. Zařízení se dodává jako samostatný modul k montáži na lištu DIN a všechny připojovací porty jsou snadno a rychle přístupné z jeho čelní strany.

Od použití protokolu HART si zákazníci slibují především úsporu nákladů a zlepšení informačního systému výroby. Stejné důvody vedly k aplikaci HART i firmu PDVSA. Tato firma, třetí největší světový exportér ropy a ropných produktů, se v roce 2000 rozhodla pro rozsáhlý plán restrukturalizace a modernizace výroby, jehož součástí byla i aplikace HART, proto, aby se vyrovnala se změnami, které probíhaly a probíhají na světovém trhu s ropou. Po zhodnocení přínosů komunikačních bran ProLinx po ukončení druhé fáze projektu v roce 2001 se s nimi počítá i v dalších projektech, jejichž cílem je lépe a efektivněji řídit těžbu a rafinaci ropy.

Danetta York, ProLinx Communication Gateways, Inc.
Překlad a úvodní odstavec: Petr Bartošík.
Odborná korektura: Petr Mikšovský, ControlTech, s. r. o.


Komunikační brána Prolinx HART

  • funguje jako řídicí jednotka sítě HART, multidrop,
  • čtyřkanálová nebo osmikanálová verze, lze připojit patnáct přístrojů na každý kanál,
  • každý kanál lze individuálně konfigurovat,
  • zajišťuje plný přístup k digitální konfiguraci, diagnostice a informacím pro údržbu.

Propojitelnost: DF1, Remote I/O, EtherNet/IP, ControlNet, Modbus, Modbus Plus, Modbus TCP/IP, Profibus-DP.

Proč HART?

Podle organizace HART Communication Foundation komunikuje protokolem HART (Highway Adressable Remote Transducers) více provozních přístrojů než jinými digitálními sběrnicemi. Protokol HART má také ze všech digitálních sběrnic nejširší celosvětovou podporu. Obousměrná digitální komunikace inteligentních snímačů a převodníků s řídicím systémem je podle protokolu HART zajištěna tak, že se přenášené informace superponují na analogový signál 4 až 20 mA. Přenos analogového signálu není komunikací HART nijak narušen.

HART přináší tyto výhody:

  • pružnost: uživatel může současně využívat digitální i analogovou komunikaci,
  • kompatibilitu: protokolem HART komunikuje mnoho běžných provozních přístrojů,
  • komunikaci na velké vzdálenosti (prostřednictvím soukromých, pronajatých nebo běžných veřejných telefonních linek),
  • režim multidrop (současný přenos mezi několika účastníky).

Protokol HART nachází uplatnění v mnoha oborech: v chemickém průmyslu, petrochemii, při výrobě celulózy a papíru, v potravinářství, farmacii, energetice, těžebním průmyslu, v distribučních sítích, v sítích monitorovacích stanic pro meteorologii nebo vodárenství atd.

Inzerce zpět