Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Komunikační brána pro Profinet v systému BL67

číslo 3/2006

Komunikační brána pro Profinet v systému BL67

V oblasti průmyslových komunikačních systémů bylo v různých geografických oblastech a pro různé obory průmyslu vyvinuto mnoho řešení a standardů. Provozní sběrnice jsou dnes běžným komunikačním prostředkem mezi provozními přístroji a řídicí technikou ve strojích a výrobních zařízeních.

Použití provozní sběrnice vede ke zkrácení intervalu od počátku návrhu systému, přes jeho montáž po dosažení plánovaného objemu produkce. Toto období je důležité pro zkrácení návratnosti vynaložených investic. Sběrnicové systémy poskytují podstatné výhody i v době provozu. Mezi ně patří rozsáhlé možnosti diagnostiky a následné zkrácení doby prostojů, zmenšování objemů servisních činností a tím snižování nákladů na údržbu.

Paralelně s provozními sběrnicemi pokračoval rozvoj i komunikačních prostředků pro výměnu dat na úrovni kancelářských aplikací. V posledních dvaceti letech se masově rozšířila původně kancelářská síť Ethernet jako nástroj pro komunikaci mezi systémy a subsystémy v automatizaci. Snaha o její použití i na nejnižší úrovni, tj. na úrovni snímačů a akčních členů, je tedy logickým krokem.

Obr. 1.

Obr. 1. Komunikační brána BL67-GW-EN-PN pro Profinet

Jak již bylo řečeno, Ethernet však byl sám o sobě navržen za komunikační standard pro výměnu dat na úrovni kancelářských aplikací. Požadavky na průmyslovou komunikaci jsou ale jiné: např. schopnost práce v reálném čase, determinismus, minimální rozptyl časování, integrace distribuované přístrojové techniky, rychlé metody instalace atd. Právě těmto požadavkům vyhovuje nový, na výrobci nezávislý komunikační standard Profinet, definovaný mezinárodní organizací Profibus International.

Do sítě Profinet je možné bez problémů začlenit distribuovanou přístrojovou techniku různých výrobců. Projektování a tvorba distribuovaných automatizačních struktur jsou tedy efektivní a nezávislé na konkrétním dodavateli.

Společnost Turck, dodavatel rozsáhlého množství komponent a systémů průmyslové automatizace, nabízí také systém vzdálených I/O BL67. Jde o modulární sběrnicový systém se stupněm krytí IP67. Tento systém plně podporuje konektivitu v sítích Profinet, a to díky komunikační bráně (gateway) BL67-GW-EN-PN, která je schopna komunikovat v sítích 10/100 Mb/s s automatickou detekcí (obr. 1). Zařízení se adresují pomocí hardwarové konfigurace Profinet IO, otočného přepínače, BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo doplňkového softwaru I/O Assistant. Součástí je i integrovaný webový server, který poskytuje diagnostické informace a informace o stavu zařízení až na úroveň jednotlivých kanálů. Tento zdarma poskytovaný software lze dále využít pro usnadnění návrhu, konfigurace a projektování systému, pro parametrizaci jeho modulů, uvedení stanic do provozu, nastavení systému a kontrolu zapojení i bez instalace PLC.

Jde tedy o systém, který je možné díky konektivitě s Profinetem snadno integrovat do distribuovaných automatizačních struktur bez nutnosti vynakládat finančních zdroje na speciální software. Minimalizace nákladů je podpořena i možností montáže systému s krytím IP67 přímo na stroj či zařízení bez potřeby dalších ochran.

K přednostem také patří jednoduché rozšíření – jedna stanice může obsahovat až 32 I/O modulů bez nutnosti použít základní nosnou desku. K dispozici je široká nabídka I/O modulů: digitální i analogové signály, měření teplot, komunikační rozhraní, pulsně šířková modulace, čítače a spouštěče motorů.

Pracovníci společnosti Turck v rámci bezplatné podpory zájemcům rádi poskytnou další informace a materiály společně s návrhem řešení.

Ing. Miloš Kubík, Turck, s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz