Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Komunikace v reálném čase prostřednictvím OPC UA také v prostředí TwinCAT 3

Společnost Beckhoff představila na veletrhu SPS IPC Drives ve svém reprezentativním stánku mnoho novinek. Jedna z nich však mohla ujít pozornosti návštěvníků, protože se na veletrhu prezentuje poměrně obtížně: nový způsob přímé integrace doplňku OPC UA Pub/Sub UDP do prostředí TwinCAT 3. Přesto jde o novinku velmi významnou – a tento článek čtenářům přibližuje, proč tomu tak je.

Přímá integrace doplňku OPC UA Pub/Sub UDP do prostředí TwinCAT 3 připravuje cestu pro přímou konfiguraci komponent publishersubscriber, jakož i pro výměnu dat v reálném čase prostřednictvím OPC UA. Nový doplněk ke specifikaci OPC UA, na jehož vývoji se firma Beckhoff aktivně podílí, tedy uvádí do etablovaného a standardizovaného komunikačního protokolu OPC UA princip publisher/subscriber. Integrací doplňku OPC UA Pub/Sub UDP do svého prostředí TwinCAT 3 ukázala firma Beckhoff, že si chce udržet svou pozici průkopníka v této oblasti.

Významnou předností je výrazně zjednodušená konfigurace, vyplývající z přímé integrace doplňku do inženýrského prostředí TwinCAT 3. Komunikace je iniciována přímo z runtime TwinCAT 3 a vytváří se deterministický komunikační kanál, kterým je možné v protokolu OPC UA zasílat a přijímat data v reálném čase.

V tradičních komunikačních systémech s uspořádáním client/server jsou obě aplikace, clientserver, pevně propojeny. V uspořádání publisher/subscriber se obě aplikace nemusí „znát“ – publisher jednoduše posílá svá data, v tomto případě protokolem UDP v režimu multicast, a subscriber tato data přijímá tím, že se přihlásí do příslušné skupiny příjemců – nikoliv tedy přímo k vysílajícímu zařízení.

Tento způsob komunikace lze s výhodou použít ve všech oblastech řízení strojní i procesní výroby i v systémech automatizace provozu technických zařízení budov, systémech malého rozsahu stejně jako ve složitých systémech řízení průmyslu nebo budov.

Finalizace doplňku OPC UA Pub/Sub UDP sdružením OPC Foundation se očekává v prvním čtvrtletí 2017. Současně s tím Beckhoff plánuje uvést příslušnou revizi TwinCAT 3.

[Tiskové zprávy a materiály společnosti Beckhoff z veletrhu SPS IPC Drives 2016.]

(Bk)

Obr. 1. Komunikace prostřednictvím OPC UA Pub/Sub UDP