Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Komunikace snímačů pomocí PactWare

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert představuje celosvětově rozšířenou číslicovou komunikaci snímačů s využitím nástroje PactWare. Společnost je v ČR výhradním zástupcem firmy Vega Grieshaber KG, která vyrábí radarové hladinoměry a další měřicí přístroje. Společnost Vega zvolila pro připojení svých přístrojů protokol FDT/DTM, a proto se již před mnoha lety zapojila do tvorby ovladačů DTM pro veškeré snímače nejen k měření výšky hladiny. Díky grafické podpoře umožňují takto vybavené snímače jednoduše ovládat všechny své parametry a přistupovat k nim. Vše je nezávislé na používaném systému nebo sběrnici. Tento příspěvek objasňuje koncepci připojení přístrojů Vega.
 

Propojení přístrojů Vega

Veškeré přístroje Vega, od radarových hladinoměrů Vegapuls, přes radary s vedenou vlnou (TDR) Vegaflex, ultrazvukové hladinoměry Vegason atd. až po převodníky tlaku Vegabar, plně využívají ovladače DTM.
 
Pro komunikaci pomocí protokolu FDT/DTM se využívají tyto komponenty:
  • Profibus-DP Master Class 1 (DPM1) – typicky jde o PLC, který si cyklicky vyměňuje informace s decentralizovanými stanicemi,
  • Profibus-DP Master Class 2 (DPM2) – typicky jde o PC s příslušným programem, které je určeno k projektování, plánování a nastavování přístrojů v měřicím procesu,
  • segmentový terminál (segment coupler/link).
Spojení sběrnice Profibus-DP a Profibus-PA a také napájení měřicích systémů se realizuje transparentním segmentovým terminálem nebo netransparentním segmentovým terminálem pomocí systému Vegalog. Tento systém vykonává několik funkcí: funguje jako nadřízená jednotka (master) pro PA (není potřeba adresování), zpracovává naměřené hodnoty, řídí a současně pracuje i jako segmentový terminál a komunikační brána (gateway).
 
Další přístroj s označením Vegacom jednoduše spojuje dolní úroveň měření s nadřazenou úrovní řízení a podporuje veškeré standardní průmyslové sběrnice.
 
Pro práci v provozu byl vyvinut komunikační adaptér Vegaconect 4, který umožňuje propojit snímače s uživatelským PC a pohodlně je nastavovat.
 

Komunikace prostřednictvím PactWare

Nástroj PactWare (obr. 1) je založen na metodě FDT, tedy na výměně dat mezi systémem a provozními zařízeními. Prostřednictvím protokolu FDT a ovladačů DTM v programu PactWare jsou nastavovány snímače na sběrnici Profibus a obdobně i na lince HART.
 
PactWare je nástroj pracující v prostředí Windows, který umožňuje uživateli používat softwarové moduly – ovladače DTM. Komunikace probíhá na bázi protokolu FDT/DTM. Společnost do tohoto nástroje značně investovala se záměrem, aby grafický a interaktivní výstup v DTM nabízel uživatelsky příjemné prostředí a zároveň poskytoval uživateli přehled o funkcích snímače. Kromě určování parametrů snímače je možné volit parametry pracovního prostředí, přičemž uživatel jako výstup získá průběh křivky odrazů a křivky falešných odrazů.
 
Modulární konstrukce softwaru PactWare sleduje jednoduché oddělení funkcí zařízení a servisních nástrojů. Kromě základních funkcí přístroje systém prostřednictvím zásuvných modulů nabízí množství rozšiřujících funkcí, jako je zobrazování křivek časových průběhů veličin (trendů), monitorování měřených hodnot, archivace a zpracování veškerých údajů projektu v databázi. Dostupné jsou také funkce pro tvorbu dokumentace, pro tisk a export.
 
FDT-FDT je specifikace rozhraní, které určuje, jak bude probíhat interakce ovladače DTM s hostujícím počítačem. Koncový uživatel „vidí“ ovladač DTM, ale protokol FDT je nainstalován v počítači nebo v řídicím systému.
 
Program PactWare, který plně využívá specifikaci DTM a FDT, je navržen pro koncového uživatele, který nemá distribuovaný řídicí systém, ale využívá PC jako hostující systém.
(Level Instruments CZ – Level Expert)
 

Obr. 1. Nástroj PactWare