Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Komponenty pro průmyslový Ethernet

číslo 8-9/2004

Komponenty pro průmyslový Ethernet

Firma Harting je přední výrobce sdělovacích a průmyslových konektorů. Průmyslové konektory značky Harting s vysokým stupněm krytí, určené především pro náročné průmyslové prostředí, se díky jejich kvalitě a funkčním vlastnostem staly v této oblasti standardem. Dlouholeté zkušenosti a neustálý technický vývoj umožňují firmě Harting vstupovat i do nových rychle se rozvíjejících oblastí, jako je např. průmyslový Ethernet. V příspěvku jsou krátce představeny pasivní i aktivní komponenty pro průmyslový Ethernet, které uvedená firma vyrábí nebo připravuje do výroby.

Obr. 1.

Konektory a kabely pro průmyslový Ethernet

Oproti komponentám pro klasický Ethernet musí mít prvky pro průmyslový Ethernet navíc některé další vlastnosti. Především musí splňovat dodatečné požadavky příslušných průmyslových standardů, pro které jsou určeny (jako je např. standard Profinet atd.). Dále musí být odolné proti průmyslovému prostředí vyznačujícímu se především přítomností prachu a vlhkosti (obvykle se požaduje krytí IP65/IP67), silným elektromagnetickým rušením, mechanickým namáháním (vibrace apod.) a velkým rozsahem pracovních teplot. Nezanedbatelný je i požadavek na snadnou a velmi spolehlivou montáž.

Firma Harting nabízí několik provedení konektorů pro průmyslový Ethernet plně vyhovujících uvedeným požadavkům. K připojování vodičů se používají velmi spolehlivé metody lisování (tzv. krimpování) nebo zařezávání (Insulation Displacement Connection – IDC). Metoda zařezávání umožňuje velmi rychlou montáž bez použití speciálních nástrojů. Tato skutečnost dojde ocenění zejména v případech, kdy není předem známa délka propojovacích kabelů a konektory se připojují až při instalaci kabelových rozvodů.

Konektory značky Harting jsou řešeny podle standardu M12, stíněného konektoru RJ45 (řada Harting RJ Industrial) či speciálního standardu Quintax (obr. 1).

Obr. 2.

Konektory pro průmyslový Ethernet v provedení M12 s kódováním D existují v konfiguraci „kabel-kabel„ nebo „kabel-montáž do panelu„. Mají přenosové vlastnosti kategorie 5 (ISO/IEC 11801, EN 50173-1).

Konektory Harting RJ Industrial splňují požadavky kategorie 5 nebo 6 a jsou integrovány do různých pouzder s krytím až IP68. Jedna z variant konektorů typu RJ45 využívá standardní kryty 3A, prověřené dlouholetým používáním v průmyslovém prostředí. Tyto kryty se vyrábějí v kovovém a plastovém provedení. Konektor RJ45 je také zabudován do nově vyvinutého plastového krytu, označeného push-pull. Mechanismus uvedeného krytu umožňuje konektor spojit i rozpojit pouhým tlakem na pohyblivou část tělesa konektoru či tahem za ni. K dispozici je rovněž velmi kompaktní řešení v plastovém krytu, obsahujícím konektor typu RJ45 a čtyři silové vodiče pro napájení (48 V/16 A). Firma Harting také nabízí široký výběr kabelů kategorie 5 a 6 pro průmyslový Ethernet a kabelů různých délek s již namontovanými zmíněnými konektory.

Zásuvky pro průmyslový Ethernet

Zásuvky s vysokým stupněm krytí pro průmyslový Ethernet jsou nabízeny kovové i plastové. Kovové zásuvky jsou masivní konstrukce (obr. 2) se dvěma rozhraními osazenými konektory typu RJ45 v krytu 3A nebo konektory M12, zajišťujícími bezpečné propojení v sítích Ethernet 10/100 Mb/s. Plastové zásuvky obsahují konektory typu RJ45 v provedení push-pull a splňují požadavky prostředí gigabitového Ethernetu (obr. 3). Pro připojení fixních přívodních ethernetových kabelů je použita velmi spolehlivá metoda zařezávání.

Obr. 3.

Přepínače pro průmyslový Ethernet

Nabízené přepínače (switch) s určením pro průmyslový Ethernet 10/100 Mb/s jsou osazeny pěti rozhraními. Jsou vybaveny funkcemi pro automatickou synchronizaci přenosových rychlostí (auto-negotiation), pro automatickou detekci vstupních a výstupních rozhraní (auto-crossing) a umožňují současné využití všech rozhraní při zachování plné přenosové rychlosti (non-blocking). Přepínače jsou integrovány do masivního kovového krytu s vysokým stupněm krytí a jsou opatřeny různými typy již zmíněných konektorů (obr. 2). Vedle standardní varianty se všemi rozhraními s vysokým stupněm krytí je k dispozici i varianta k umístění na panel rozvodné skříně. Ta má dvě vnější rozhraní s vysokým stupněm krytí a dovnitř skříně směřující tři rozhraní s nižším stupněm krytí. Řešení tohoto typu dovoluje vizuálně kontrolovat činnost přepínače (diagnostika prostřednictvím LED) i bez otevírání rozvodné skříně.

Úplný sortiment speciálních komponent

Závěrem je třeba zdůraznit, že nabízené komponenty jsou speciálně navrhovány pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Nejde o standardní prvky navržené pro kancelářské prostředí a jednoduše pouze zabudované do krytů s vysokým stupněm krytí.

Podrobnější informace o veškerém sortimentu firmy Harting lze nalézt na http://www.harting.com pod hesly Downloads a Solution for industrial Ethernet.

Zdeněk Stehno,
Harting s. r. o.

HARTING s. r. o.
Mlýnská 2
160 00 Praha 6
tel.: 220 380 454
e-mail: harting@harting.cz
http://www.harting.com

Inzerce zpět