Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kompletní řada operátorských panelů

číslo 6/2003

Kompletní řada operátorských panelů

Operátorské panely řady PP (Proces Panel) od firmy ABB jsou ideálním nástrojem k realizaci místních ovládacích stanovišť různé výkonnosti se všemi základními i vybranými nadstandardními operátorskými funkcemi. Skupina deseti modelů řady zahrnuje panely od malého a jednoduchého textového panelu až po výkonné panely s barevným grafickým displejem s dotykovým ovládáním nebo s alfanumerickou klávesnicí. Všechny panely řady vyhovují náročným požadavkům na odolnost v průmyslových provozních podmínkách a významně přispívají k hladkému a spolehlivému plnění příslušných manažerských i řídicích úloh.

Široká nabídka modelů a funkcí

Z celkové nabídky deseti modelů si stručně přibližme vlastnosti nejmenšího a dvou nejvýkonnějších modelů řady. Jsou to po řadě:

 • PP114 s textovým displejem se čtyřmi řádky po dvaceti znacích, s alfanumerickou klávesnicí s pěti funkčními klávesami, aplikační pamětí flash 64 kB, rozhraními RS-232C a RS-422 a s napájením 24 V DC,

 • PP345B s barevným grafickým displejem s úhlopříčkou 10,4" a rozlišením 640 × 480 bodů s dotykovým ovládáním, aplikační pamětí flash 400 kB, rozhraními RS-232C, RS-422 a popř. RS-485, jednou rozšiřující pozicí a s napájením 230 V AC.

 • PP245 s barevným grafickým displejem s úhlopříčkou 10,4" a rozlišením 640 × 480 bodů, alfanumerickou klávesnicí s 22 funkčními klávesami, aplikační pamětí flash 1,6 MB, rozhraními RS-232C, RS-422 a popř. RS-485, dvěma rozšiřujícími pozicemi a s napájením 24 V DC.

K základním funkcím, které panely PP poskytují či podporují, patří např.:

 • kombinovaná grafika (256 barev) a text,
 • knihovna událostí,
 • časové kanály (časovače),
 • správa výstražných hlášení,
 • signalizace změn svítivými diodami,
 • generování a tisk zpráv a výstražných hlášení,
 • nastavení přístupových práv (osm úrovní),
 • možnost připojení k internetu,
 • zobrazení a archivace časových průběhů,
 • tvorba receptur,
 • funkce koncentrátoru dat (připojení k různým typům programovatelných automatů),
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s obsluhou.

Provozní podmínky

Všechny panely PP mají co nejmenší rozměry a splňují požadavky na elektromagnetickou slučitelnost podle evropských norem. Pracují při teplotě od 0 do +50 °C a relativní vlhkosti od 5 do 85 %, bez kondenzace. Krytí je IP65, NEMA 4 a NEMA 4X. Kvalitní povrchová úprava a těsnost zabezpečují spolehlivou funkci panelů i v agresivním, vlhkém a prašném prostředí.

Inženýrské a vývojové prostředí

Všechny panely řady využívají společné vývojové prostředí Process Panel Builder na bázi operačního systému Windows. Zobrazení i dialogy pro operátorské panely se sestavují z bloků, kde blok je to, co je vidět na libovolném panelu řady. Při tvorbě zobrazení i textů je možné používat funkce copy a paste. Součástí nabídky je obsáhlá knihovna grafických objektů s možností importu a exportu ve standardním formátu.

Tab. 1. Komunikační protokoly pro operátorské panely řady PP standardně obsažené v nástroji Process Panel Builder (další jsou na požádání)

Výrobce Protokol
ABB Comli Master
Modicon Modbus: Master/Slave TCP, Master ASCII, Master/Slave RTU
Yaskava Memobus
GE Fanuc SNPX
Koyo K-sequence, DirectNet
Saia S-Bus
OMRON Host Link
Siemens PG/AS511, PPI, MPI-adapter, Profibus-DP, TI
Telemecanique UniTelway
Demo Driver
obecný Profibus-DP
VT100 Terminal

Komunikace

Pro operátorské panely řady PP je standardně k dispozici široký výběr komunikačních protokolů, pro názornost uvedených v tab. 1. Panely tedy lze připojit k většině řídicích systémů běžných na trhu.

Obr. 1.

Co do komunikačních možností, panely PP všeobecně plní velmi vysoké současné požadavky kladené na tento typ zařízení. K jednomu programovatelnému automatu lze připojit až dvacet panelů, modem, čtečku čárového kódu nebo jiná periferní zařízení. Panel je možné nakonfigurovat jako server FTP nebo webový server a přenášet výrobní data ve standardním formátu, popř. monitorovat a řídit technologický proces z odlehlého místa prostřednictvím lokální sítě i internetu (obr. 1). Funkce dual driver umožňuje použít panely jako koncentrátory a převodníky dat pro různé typy programovatelných automatů.

Rozšíření

Základní sestavu každého z panelů je možné rozšířit připojením externích karet pro komunikaci v síti Profibus-DP či Ethernet, připojením externí tiskárny nebo rozšířením paměti RAM. Pro typy s dotykovým displejem se dodává náhradní fólie.

ABB s. r. o.
Sokolovská 84–86
186 00 Praha 8
tel.: 222 832 111
fax: 222 832 110
e-mail: industrialit-automation@cz.abb.com
http://www.abb.com/cz

Inzerce zpět