Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Kompaktní svařovací buňka ABB

Automa 1/2000

Libor Půst,
ABB Energo, s. r. o.

Kompaktní svařovací buňka ABB

ABB nabízí v oblasti obloukového svařování modulární koncept, který přináší ověřené, spolehlivé a flexibilní řešení. Vychází z dlouholetých zkušeností při aplikaci více než 10 000 spolehlivě pracujících svařovacích buněk ABB po celém světě. Z toho přibližně 100 svařovacích buněk s roboty ABB pracuje v České republice. Bezporuchový provoz a spokojenost uživatelů zajišťuje česká divize ABB Flexible Automation.

ABB dodává kompletní škálu svařovacích pracovišť – od systémů svařujících lodních konstrukce či podvozky autobusů, přes pracoviště s otočnými stoly řízenými robotem, jež jsou schopné rychle svařovat i složité svařence, až po velmi flexibilní „malé“ kompaktní svařovací buňky. Právě koncepci kompaktních svařovacích buněk chceme v tomto článku představit.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Kompaktní svařovací buňka je namontována na pevné základové desce o rozměrech 2 900 × 2 550 mm a obsahuje:

  • průmyslový robot IRB 1400 s kompletním svařovacím příslušenstvím, tj. hořák, čistič hořáku, podavač drátu s rovnacím zařízením, chlazení hořáku,
  • synergický svařovací zdroj ARCITEC, integrovaný do řídicího systému robotu,
  • pracovní stůl a pevné ochranné ploty s dveřmi pro vstup údržby.

Kompaktní svařovací buňka zaručuje:

  • využití špičkové technologie,
  • krátkou dobu instalace a uvedení do provozu,
  • snadnou transportovatelnost zařízení,
  • velkou flexibilitu,

to vše při minimálních pořizovacích nákladech.

Koncept ST
Svařovací buňka na obr. 1 je vybavena pevným stolem, jenž nabízí využitelnou pracovní oblast 2 100 × 800 mm. Je ideální pro malé a středně velké svařence. Bezpečnost pracoviště je zajištěna výsuvnými dveřmi, které se otvírají pouze při výměně svařence.

Koncept TT
Oproti koncepci ST pracuje robot svařovací buňky na obr. 2 střídavě na dvou pracovištích. Na jednom obsluha mění svařenec a na druhém robot svařuje, což umožňuje téměř nepřerušovaný pracovní cyklus. Posuvnými dveřmi je vždy kryto pracoviště, kde se svařuje. K dispozici je pracovní plocha na dvou stolech o rozměru 1 000 × 800 mm.

Koncept MT
Pro svařence vyžadující větší prostor než při koncepci TT a při potřebě zajistit nepřerušovaný pracovní cyklus je ideální koncepce MT, což je v podstatě TT s manuálně otočným stolem (obr. 3). Pracovní plocha je 1 200 × 800 mm. Otočný stůl je možné doplnit pohonem.

Další informace zájemcům rádi poskytneme na adrese:

ABB Energo s. r. o.
Divize Flexible Automation
Sokolovská 84 až 86
186 00 Praha 8
tel.: 02/22 83 21 11, 22 83 23 33, 22 83 23 30
fax: 02/22 83 23 10