Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Kompaktní průmyslové regulátory řady UT100

Automa 1/2000

(firemní článek)

Kompaktní průmyslové regulátory řady UT100

Firma Dodávky automatizace, spol. s r. o., uvedla v minulém roce na trh novou řadu průmyslových kompaktních regulátorů UT100. Do této série patří regulátory UT130, UT150, UT152 a UT155. Jde o novou generaci mikroprocesorových regulátorů, které jsou určeny především pro přesnou a spolehlivou regulaci na konstantní hodnotu s možností vnějšího přepínání druhé žádané hodnoty. PID algoritmus regulátorů je doplněn o fuzzy logickou funkci SUPER, pomocí níž lze dosáhnout lepšího chování regulátoru, a to jak při náběhu regulace, kdy zaručuje minimální překmit, tak i ve vyregulovaném stavu. Fuzzy logika rovněž zvětšuje spolehlivost přístroje v rozličných aplikacích. Z nich nejtypičtější jsou průmyslové pece, tepelná, chladicí a klimatizační technika, přístrojová zařízení v průmyslu, najde využití také v laboratořích apod.

Kompaktní průmyslové regulátory řady UT100 jsou vybaveny univerzálním vstupem, na který lze připojit jeden z řady termoelektrických článků typu J, K, T, E, R, S, B, N, L, U a odporových čidel Pt100 a dále napěťové unifikované signály 0 až 100 mV, 0 až 5 V, 1 až 5 V a nebo 0 až 10 V. Součástí univerzálního vstupu je obvod hlídání poruchy vstupního čidla, který zvyšuje provozní bezpečnost regulační smyčky. Pro měření signálů rušených nežádoucími šumy jsou regulátory opatřeny vstupním filtrem. Vstupní signál lze také upravit funkcí korekce měřené hodnoty, kdy se ke vstupnímu signálu přičítá korekční konstanta. Charakter vstupního signálu se volí v programu. V programovém menu regulátorů lze velmi jednoduše a přehledně listovat pomocí tří tlačítek na fóliové klávesnici, která je umístěna na čelním panelu přístroje.

Čelní panel regulátorů UT150, UT152, UT155 je na rozdíl od typu UT130 vybaven dvěma čtyřmístnými sedmisegmentovými displeji pro zobrazení skutečné a žádané hodnoty. Tyto displeje jsou od sebe odlišeny barvou a velikostí. Na červeném (větším) displeji lze přečíst skutečnou hodnotu regulované veličiny, na zeleném (menším) žádanou hodnotu. Během nastavování regulátoru slouží větší displej (měřené hodnoty) jako nápověda k jednotlivým zadáním, která se zobrazují na menším displeji (žádané hodnoty). Regulátory jsou dále vybaveny dvěma alarmovými výstupy, které lze přiřadit ke vstupním signálům. Je možné volit mezi dvaadvaceti různými limitními funkcemi. Stav alarmového relé je signalizován na čelním panelu přístroje červenými luminiscenčními diodami (LED). K dispozici je také rampová funkce, pomocí níž lze nastavit gradient nárůstu, resp. poklesu přechodu na druhou žádanou hodnotu. Tato funkce zaručuje pozvolný přechod mezi dvěma žádanými hodnotami. Na druhou žádanou hodnotu lze přepnout jedním externím kontaktem. Druhý externí kontakt je určen k časovému zpoždění výstupu.

Pro snadné a rychlé použití v různých aplikacích jsou regulátory vybaveny funkcí pro dynamické samonastavování PID parametrů. Tato schopnost regulátoru je výhodná především tehdy, nemá-li obsluha potřebné znalosti o charakteru soustavy. Volba řídicího algoritmu regulátoru je závislá na volbě výstupu.

Regulátor může pracovat v několika základních režimech:

  • jako časově-proporcionální PID regulátor s reléovým nebo napěťově impulsním výstupem,
  • jako spojitý regulátor s proudovým unifikovaným výstupem,
  • v režimu on/off s reléovým výstupem.

Rovněž je možné zvolit funkci pro běžnou regulaci nebo funkci topení/chlazení. Regulátor je pro použití k řízení elektrické pece vybaven funkcí hlídání přerušení fáze v topném vinutí. Pro záznam dat v analogovém tvaru je k dispozici funkce RET. Tento výstup je nejčastěji využíván pro zobrazení měřené veličiny na zapisovači, a to hlavně pro odporový nebo milivoltový vstupní signál. Všechny typy regulátorů mohou být vybavené sériovým komunikačním rozhraním RS-485 a jsou doplněny komunikačním protokolem MODBUS.

Podrobnější informace lze obdržet na adrese firmy

Dodávky automatizace, spol. s r. o.
1. máje 120
706 02 Ostrava 6
tel.: 069/6600 680, 681, 111
fax: 069/6600 116, 115