Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kompaktní, hospodárné a jednoduché spouštěče motorů

Nové, velmi kompaktní spouštěče motorů řady Sirius 3RM1 s vestavěným jištěním proti přetížení jsou určeny k přímému nebo reverzačnímu spouštění motorů s odběrem proudu do 7 A, tedy o výkonu do 3 kW v síti 3× 400 V, nebo ke spínání ohmických zátěží s proudem do 10 A. Uplatní se v pohonech např. dmychadel, čerpadel, zdvihacích zařízení a obráběcích strojů. Šíře přímých i reverzačních spouštěčů je pouhých 22,5 mm, takže vyžadují jen minimální prostor v rozváděči. Současně jsou v tomto jediném kompaktním přístroji zkombinovány přednosti polovodičových a elektromechanických spínačů. Zatímco proces zapínání a vypínání bez opotřebení řídí polovodičové spínače, energeticky hospodárný trvalý chod motoru zajišťují kontakty. Tím je dosaženo delší doby provozního života spouštěče při menších nákladech na jeho údržbu.

Ke spouštěčům Sirius 3RM1 je dodáván nový, odlišný sdružený rozvod energie, nahrazující připojování hlavního obvodu spouštěčů jednotlivými vodiči při použití montážních a propojovacích patic. Jeho přínos se projeví zejména při větším počtu spouštěčů Sirius 3RM1 nainstalovaných vedle sebe, např. u dopravníků poháněných několika motory. Je-li třeba, lze jednotlivý spouštěč ze sdruženého rozvodu velmi snadno vyjmout. Nové spouštěče motorů zaručují rychlejší montáž, přehlednější vnitřek rozváděče a bezchybné zapojení, tedy hospodárnější a rychlejší uvedení zařízení do provozu.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/sirius