Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Kompaktní hlídače teploty a tlaku

Automa 5/2000

(firemní článek)

Kompaktní hlídače teploty a tlaku

Společnost TURCK uvedla na trh kompaktní hlídače teploty a tlaku (viz obrázek uprostřed).

Jde o hlídače teploty pro kontrolu mezních hodnot nebo měření teploty v kapalných či pastovitých médiích a hlídače pro měření tlaku v plynných nebo kapalných médiích. Senzor a elektronika převodníku jsou zabudovány do společného plastového pouzdra (PBT) s krytím IP65.

Obr. 1. Obr. 2.

Na přední straně pouzdra hlídače je třímístný, resp. čtyřmístný sedmisegmentový displej pro zobrazení skutečné hodnoty měřené veličiny a zadávaných hodnot i parametrů.

Hlídače se ovládají prostřednictvím tří tlačítek, která jsou umístěna na přední straně pouzdra. Parametry se nastavují z menu, které se zobrazuje na sedmisegmentovém displeji. Parametry a spínací body je možné stisknutím tlačítek bez přerušení měření a kontroly mezí kdykoliv vyvolat.

K dispozici jsou dvouhodnotvé tranzistorové výstupy pnp, nastavitelné jako spínací nebo rozpínací, a analogové výstupy 4 až 20 mA. Analogové výstupy jsou volně nastavitelné v celém měřicím rozsahu.

Hlídače dále průběžně zaznamenávají dosažená minima (resp. maxima) měřených hodnot.

Elektronické připojení hlídačů je realizováno konektorem M12 se čtyřmi kolíky a s protikusy se zalitým kabelem. Napájecí napětí je 24 V DC.

Hlídače teploty (obrázek vlevo)
Senzor je zabudován v korozivzdorném pouzdru s vnějším závitem G1/2". Pracovní rozsah hlídače je –40 až +120 °C. Krátkodobé teplotní změny mohou být eliminovány časovým zpožděním sepnutí nebo rozpojení výstupu. Senzor se montuje do návarku nebo odbočky T s vnitřním závitem G1/2".

Hlídače tlaku (obrázek dole)
Základem je piezorezistivní senzor s oddělovací membránou.

K dispozici jsou hlídače s pracovními rozsahy 0 až 10, 0 až 40, 0 až 100, resp. 0 až 4 000 barů. Připojovací šroubení senzoru z korozivzdorné oceli má vnitřní závit G1/4".

K dispozici je řada redukcí s vnějším závitem.

Turck s. r. o.
Hradecká 1161
500 02 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz