Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Kolmax rozšiřuje export: český výrobce kolotočů dobývá nové trhy i díky systému Preventa

Přední český výrobce a exportér dětských kolotočů a pouťových atrakcí, společnost Kolmax, zvyšuje svůj obchodní podíl na zahraničních trzích. Je tomu tak i díky nově zavedeným mechanismům řízení jakosti a následné certifikaci veškerých produktů, která je pro vývoz nezbytná. Mezi přední země exportu patří především Británie, Nizozemí, Německo a další evropské země. Vedle toho však Kolmax hledá nové vývozní destinace a poohlíží se např. ve Spojených státech amerických nebo v Austrálii.

Na zahraničním trhu mají šanci pouze certifikované výrobky

„Pokud jde o export, jsme stále úspěšnější, meziročně rosteme v celkovém obratu zhruba o 40 %. Zásadní podmínkou pro vstup na zahraniční trhy je nezbytná certifikace našich produktů od renomovaných auditorských firem. Zákazníci certifikaci striktně vyžadují, bez příslušných standardů vlastně není možné v konkurenci obstát. To platí nejen pro vývoz do západní Evropy, ale také pro Ameriku nebo Austrálii, kde budeme rozšiřovat odbytiště. Pro zahraniční trhy navíc chystáme v letošním a příštím roce významné novinky se zajímavým obchodním potenciálem,“ říká Rudolf Kamenický, majitel firmy Kolmax.

Jak uvést výrobky do souladu se zahraničními normami

Aby společnost Kolmax uspěla v náročných certifikačních procesech, musela nejprve najít odpovídající profesionály, aby firmě pomohli uvést výrobky do souladu se zahraničními bezpečnostními normami. Kolotoče musí splňovat např. standardizované požadavky na bezpečný nástup a výstup, mít spolehlivé ovladače nouzového zastavení, disponovat přesným přepínáním režimů pohybu (nahoru, dolů, rychle, pomalu) nebo bezchybně fungujícím čerpadlem hydraulického systému. V tomto smyslu se projevilo důležité spojení měničů frekvence Altivar 32 (obr. 2) a bezpečnostního systému Preventa XPS MCM (obr. 3) od Schneider Electric.

„Velkou výhodou použití bezpečnostního modulárního systému Preventa je možnost jeho rozšíření i v budoucnu. V případě požadavků na monitorování dalších bezpečnostních funkcí stačí pouze upravit program a přidat příslušné moduly vstupů a výstupů. Celková kapacita může dosáhnout až 128 vstupů a šestnácti výstupů. Všechny klíčové body jsou zobrazeny na operátorském panelu. Obsluha zařízení tak má dokonalý přehled o všech důležitých funkcích,“ říká Ing. Petr Konvičný z firmy Konvel, který je integrátorem technického řešení.

Bezpečnostní PLC Preventa XPS MCM pomáhá vytvářet nové exportní příležitosti

Jednatel společnosti Kolmax Rudolf Kamenický přiznává, že skvěle vyřešené bezpečnostní obvody díky systému Preventa výrazně pomáhají vytvářet nové exportní příležitosti. „Pomáhá nám to udržet technický náskok před konkurencí, získáváme certifikáty, daří se nám oslovovat nové zákazníky, reagovat na jejich požadavky – mimo jiné i tím, že obnovujeme výrobu některých výrobků a přinášíme produktové novinky.“ Vedle obchodních úspěchů se Kolmax těší také z ocenění na prestižních výstavách a veletrzích, v loňském roce např. na IISF Trade Show Gibsonton na Floridě v USA, kde firma získala dvě hlavní ceny za nejpohlednější výrobek a za největší počet uzavřených kontraktů v rámci jedné výstavy. Silné zastoupení měl Kolmax i na letošní únorové výstavě v Orlandu v USA.

(Schneider Electric CZ, s. r. o.)

Obr. 1. Atrakce Flying Elephants při testování na firemní předváděcí ploše

Obr. 2. Záběr z veletrhu v IISF Trade Show Gibsonton v USA

Obr. 3. Modulární bezpečnostní systém Preventa XPS MCM