Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Když se automatizaci daří

Když se automatizaci daří

Schneider Electric patří k tradičním výrobcům produktů pro automatizaci. Nezastupitelné místo v jeho nabídce tak mají programovatelné automaty (PLC). V článku je představen celý současný sortiment těchto výrobků, které jsou bezesporu segmentem trhu s velmi dynamickým růstem. V letošním roce společnost Schneider Electric uvedla na trh několik významných novinek. Patří mezi ně řídicí systém Modicon M340 pod platformou Unity, procesory pro Modicon Premium a Quantum pro nejnáročnější úlohy nebo režim tzv. horké zálohy (hot standby) pro Modicon Premium.

Koncepce Unity a vývojový software Unity Pro

Základní koncepce pro řídicí systémy firmy Schneider Electric se nazývá Unity. Je to soubor hardwarových a softwarových prostředků pro automatizaci, do něhož v současné době patří čtyři platformy řídicích systémů – Modicon M340, Modicon Premium, Modicon Quantum a Modicon Atrium. K programování těchto čtyř platforem je třeba pouze jediný vývojový software Unity Pro. Ten přebírá všechny standardy svých předchůdců, včetně možnosti konverze již dříve vytvořených programů, které odpovídají mezinárodní normě IEC 61131-3. Je možné využívat všech pět programovacích jazyků podle tohoto standardu a dále několik nadstavbových programových sad (Unity Developers Edition, Unity EFB Toolkit atd.) pro vytváření vlastních funkčních bloků pomocí jazyka C++ nebo VisualBasic.

Novinky koncepce Unity – řada Modicon

Naprostá novinka letošního roku, systém Modicon M340 (obr. 1), byl představen v minulém vydání časopisu (Automa č. 8-9/2007, str. 74). Jen v krátkosti připomeňme, že jde o modulární systém pro řídicí úlohy až s tisícovkou vstupů a výstupů, který díky interní paměti o kapacitě 4 MB zvládá úlohy, které obsahují až 70 k instrukcí. Modicon M340 je vybaven unikátními procesorovými jednotkami, které vedle USB disponují ještě dvěma rozhraními, jejichž typ si může zákazník zvolit z CANopen, Ethernet nebo Modbus. Data jsou automaticky zálohována v interní paměti a řídicí program na paměťové kartě typu SD. Nejsou třeba žádné baterie, a tudíž odpadá i údržba s nimi spojená.

Systém Modicon Premium je plně modulární řídicí systém pro střední a velké řídicí úlohy ve strojírenství, ale také pro realizaci rozsáhlých distribuovaných systémů pro řízení technologických procesů. Systém lze konfigurovat jako redundantní pro bezpečné řízení v režimu hot standby (horká záloha). V maximální konfiguraci může pracovat s 2 048 dvouhodnotovými a 512 analogovými signály. Může být použito až 64 specifických modulů (např. čítačových, komunikačních, vážicích, polohovacích, pro řízení krokových motorů apod.). Pro komunikaci je nejčastěji používán Ethernet TCP/IP Modbus a dále lze komunikovat po sběrnicích Modbus, Unitelway, ModbusPlus, CANopen, Profibus, Fipio, ASi a dalších. Moduly pro Ethernet TCP/IP jsou vždy vybaveny webovým serverem.

Systém Modicon Quantum je svým provedením a rozsahem určen pro velké a velmi náročné distribuované úlohy. Jeho silnou stránkou je zejména možnost distribuovaného připojení vstupů a výstupů. Lze jej konfigurovat jako redundantní bezpečný systém v režimu hot standby pro provozy, kde je na prvním místě spolehlivost systému a jeho schopnost pracovat bez výpadků. V maximální konfiguraci pracuje s až 65 536 vstupními a výstupními slovy. Systém lze opět vybavit modulem Ethernet TCP/IP s vestavěnou funkcí webového serveru, ale může komunikovat s několika dalšími protokoly (Modbus, Profibus-DP, DeviceNet, LonWorks, HART atd.).

Řada Modicon Atrium je vyhrazena pro úlohy založené na řízení z operátorské stanice PC. V těchto případech je procesorový modul včetně vlastní paměti, komunikací atd. integrován do karty formátu PCI. Karta je pak vložena do PC, avšak procesorový modul pracuje zcela nezávisle na operačním systému počítače. Se svým PC sdílí napájecí zdroj a vnitřní sběrnici PCI. Napájení lze řešit i jako externí zálohu pro případ výpadku nebo odpojení PC od napájení.

ZelioLogic a Twido pro malé úlohy

Koncepci Unity doplňují další dvě řady řídicích systémů, jež jsou zaměřeny na nejmenší úlohy. Nejmenším automatizačním prostředkem v nabídce Schneider Electric je programovatelné relé ZelioLogic. Vyrábí se ve dvou verzích: Compact a Modular. K dispozici jsou modely s displejem a tlačítky a také tzv. slepé modely, bez displeje. S využitím relé ZelioLogic lze řešit řídicí úlohy obsahující až 40 v/v, z nichž může být až deset analogových. Komunikační moduly Modbus nebo Ethernet umožňují využít relé ZelioLogic i pro sběr dat v rámci rozsáhlejších řídicích systémů. Významnou novinkou je možnost vzdáleně monitorovat a řídit procesy prostřednictvím analogového modemu nebo modemu GSM (SMS, e-mail). K programování relé ZelioLogic se používá software ZelioSoft.

Tam, kde ZelioLogic již nestačí, je vhodné zvolit systém Twido s kompaktními rozměry, jenž převyšuje standard jednak svým výkonem (zejména díky modulární koncepci a flexibilitě vstupů a výstupů) a jednak svými komunikačními schopnostmi. Počtem vstupních a výstupních kanálů – až 264 diskrétních v/v nebo 56 analogových v/v – se Twido řadí do kategorie systémů středních rozsahů. Základní kapacita pro uživatelský program činí 3 000 kroků, v případě potřeby lze paměť rozšířit až na dvojnásobek. Twido lze vybavit dvěma nezávislými komunikačními linkami Modbus, dále umožňuje komunikaci po sběrnici CANopen, AS-Interface a Ethernet TCP/IP Modbus. Je možné je programovat dvěma softwarovými nástroji – TwidoSoft a novějším TwidoSuite. Tyto systémy ještě doplňují dvě platformy distribuovaných I/O – Advantys STB a Advantys OTB.

TAC do budov

Rovněž je třeba zmínit řídicí systémy TAC pro řízení budov. Z produktů TAC lze sestavit kompletní hardwarové a softwarové systémy měření a regulace v budovách. Architektura TAC se vyznačuje otevřeností a modularitou. Podstanice TAC Xenta komunikují po sběrnici LON i se systémy ostatních výrobců. Pro vývoj uživatelských programů podstanic Xenta je k dispozici intuitivní software Menta. V případě integrace se systémy jiných výrobců po síti LONworks lze použít obecně dostupný softwarový nástroj pro systémy LON, např. Lonmaker.

Sortiment řídicích systémů společnosti Schneider Electric doplňuje řada komunikačních komponent, operátorských panelů, systémů SCADA apod. Na bázi těchto, ale i dalších produktů navrhuje Schneider Electric technicky kvalitní, spolehlivá a ekonomicky zajímavá řešení pro nejrůznější obory.

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric

Obr. 1. Řídicí systém Modicon M340

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde