Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Karty digitálních vstupů a výstupů

Automa 7-8/2001

(FCC Průmyslové systémy)

Karty digitálních vstupů a výstupů

Firma Advantech nabízí na našem trhu širokou škálu vstupně-výstupních kart pro sběrnice ISA a PCI. Všechny karty jsou vyvinuty a testovány pro průmyslové prostředí. Hlavním kritériem je odolnost proti rušení, extrémním teplotám a jiným nepříznivým vlivům.

Jelikož by bylo neúčelné popisovat jednotlivě všechny nabízené karty, bude výběr popisovaných kart zúžen pouze na hlavní představitele jednotlivých kategorií. Podrobný výčet dodávaných kart je v tab. 1.

Tab. 1. Parametry vstupně-výstupních kart firmy Advantech

Typ   DI DO Dovolené zatížení Čítačovové vstupy Sběrnice Konektor
PCI-1751 neizolované digitální I/O max. 48 24 mA, 15 mA 3 × 16 bit PCI SCSI 68 pin
PCI-1753 novinka max. 96 24 mA, 24 mA - PCI SCSI-II 100 pin
PCL-720 32 32 24 mA, 15 mA 3 × 16 bit ISA 5 × 20 pin
PCL-722 max. 144 12 mA, 8 mA - ISA 6 × 50 pin
PCL-724 max. 24 24 mA, 15 mA - ISA 1 × 50 pin
PCL-731 max. 48 24 mA, 15 mA - ISA (AT) 2 × 50 pin
PCI-1752 novinka izolované digitální I/O - 64 200 mA - PCI SCSI-II 100 pin
PCI-1754 novinka 64 - - - PCI SCSI-II 100 pin
PCI-1756 novinka 32 32 200 mA - PCI SCSI-II 100 pin
PCI-1750 16 16 - 1 × 16 bit, 1 × 32 bit PCI DB-37
PCL-730 32 32 200 mA - ISA 4 × 20 pin, DB-37
PCL-733 32 - - - ISA (AT) DB-37
PCL-734 - 32 200 mA, 5 až 40 V - ISA DB-37
PCI-1760 reléové karty 8 8 120 V AC při 0,5 A, 30 V DC při 1 A 2 × PWN PCI DB-37
PCL-725 8 8 125 V AC při 0,5 A, 30 V DC při 1 A - ISA DB-37
PCL-735 - 12 120 V AC při 0,6 A, 100 V DC při 0,6 A - ISA DB-37

Jako zástupce první kategorie, kategorie kart neizolovaných vstupů a výstupů, představíme kartu PCI-1751 pro použití ve sběrnici PCI. Karta má 48 digitálních vstupů a výstupů, které jsou rozděleny do šesti osmibitových portů, jež lze programově nezávisle nastavit jako vstupy nebo výstupy. Karta má navíc jeden 16bitový čítač událostí a dva 16bitové časovače, které lze zapojit do kaskády, čímž se vytvoří jeden 32bitový časovač. Na kartě je k dispozici funkce, která řeší problém udržení definované logické úrovně na výstupech karty při restartování sytému. Po restartování systému se výstupní signály nastaví na posledně nastavenou hodnotu, nebo se nastaví na implicitní hodnotu. Jak se bude karta chovat při restartování, je nastaveno pomocí propojky. Překvapivým parametrem této karty je rozsah pracovních teplot 0 až 70 °C. Ke kartě lze dodat i kabel se svorkovnicovou deskou na lištu DIN (ADAM-3968).

Představiteli další kategorie, kategorie kart s izolovanými vstupy a výstupy, jsou karty PCI-1752, PCI-1754, PCI-1756, PCI-1750, PCL-730, PCL-733 a PCL-734. Karta PCL-733 je vstupní karta s 32 izolovanými digitálními vstupy. Všechny vstupy mají izolační napětí 2 500 V DC, rozsah vstupního napětí 5 V DC až 24 V DC, vstupní odpor 1,2 kW. Maximální vstupní frekvence signálu, kterou dokáže karta zpracovat, je 10 kHz. Podobné vlastnosti má i karta PCL-734. Tato karta má 32 izolovaných digitálních výstupů s izolační pevností 1 000 V DC. Každý výstup je osazen dvěma tranzistory v Darlingtonově zapojení s ochrannou diodou proti napěťovým špičkám při zatížení indukční zátěží. Výstup je zapojen jako otevřený kolektor, na který lze připojit napětí 5 až 40 V DC. Je dimenzován tak, že do něj může téct proud až 200 mA.

Poslední popisovanou kartou je zástupce kategorie reléových výstupů, karta PCI-1760. Karta PCI-1760 je určena pro sběrnici PCI. Kromě osmi reléových výstupů je na ní rovněž osm izolovaných digitálních vstupů a dva opticky izolované výstupy s pulsně šířkovou modulací. Pro snadné monitorování funkce karty je každý reléový výstup opatřen LED signalizující stav daného výstupu. Izolované vstupy podporují aktivní i pasivní (kontaktní) zapojení vstupního obvodu. Každý vstup této karty obsahuje programovatelný digitální filtr, který snižuje citlivost vstupu na rušivé signály. Při aktivaci digitálního filtru je hodnota na vstupu uznána jako platná, je-li ustálená po dobu, která je nastavena uživatelem. Zajímavě je u této karty použit systém generování přerušení. Karta nabízí dva režimy vyvolání přerušení. V prvním režimu je vyvoláno přerušení, je-li na vstupy přivedena předem definovaná kombinace signálů. V druhém režimu je vyvoláno přerušení při každé změně stavu na vstupu. Navíc má karta PCI-1760 ke každému digitálnímu vstupu připojen šestnáctibitový čítač, který čítá změny stavů na vstupu (s maximální frekvencí 500 Hz), a při načtení na předem nastavenou hodnotu, popř. při přetečení čítače, je schopna vyvolat přerušení.

Ke všem zde nabízeným kartám jsou standardně dodávány ovládače pro OS Windows. Dále lze přiobjednat různé typy svorkovnicových modulů a spojovacích kabelů.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819