Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Kapalinou chlazené moduly AIM pro měniče Sinamics S120

Kapalinou chlazené síťové moduly AIM (Active Interface Module) pro měniče Sinamics 120 jsou určeny pro napájecí napětí v rozmezí od 500 do 690 V a mají jmenovitý výkon 1 700 kW. K současným síťovým modulům chlazeným vzduchem tedy nyní existuje alternativa s kapalinových chlazením, která nerozptyluje ztrátové teplo do okolního prostředí, ale odvádí je v kapalině, což znamená výrazně menší požadavky na výkonnost klimatizačního zařízení.
 
Měniče Sinamics S120 se síťovými moduly ALM (Active Line Module) mohou, na rozdíl od měničů vybavených pouze vstupním usměrňovačem, energii rekuperovat a tak jí velkou část ušetřit. Moduly AIM a ALM společně tvoří kombinovanou funkční jednotku, jejímž prostřednictvím se měnič připojí k napájecí síti. Modul AIM zadržováním vyšších harmonických složek z usměrňovače minimalizuje zpětné působení měniče na síť. Moduly AIM obsahují kapalinou chlazenou tlumivku, filtr a příslušná rozhraní. Paralelně lze zapojit až čtyři identické moduly AIM, což nabízí výkon až 5 700 kW na straně motoru a 6 460 kW na straně sítě. Měniče Sinamics S120 tak nyní obsáhnou ještě širší oblast použití včetně pohonů s velkými výkony a pohonů určených pro zvlášť náročné provozní podmínky.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz