Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Kapalinou chlazené moduly AIM pro měniče Sinamics S120

Kapalinou chlazené síťové moduly AIM (Active Interface Module) pro měniče Sinamics 120 jsou určeny pro napájecí napětí v rozmezí od 500 do 690 V a mají jmenovitý výkon 1 700 kW. K současným síťovým modulům chlazeným vzduchem tedy nyní existuje alternativa s kapalinových chlazením, která nerozptyluje ztrátové teplo do okolního prostředí, ale odvádí je v kapalině, což znamená výrazně menší požadavky na výkonnost klimatizačního zařízení.
 
Měniče Sinamics S120 se síťovými moduly ALM (Active Line Module) mohou, na rozdíl od měničů vybavených pouze vstupním usměrňovačem, energii rekuperovat a tak jí velkou část ušetřit. Moduly AIM a ALM společně tvoří kombinovanou funkční jednotku, jejímž prostřednictvím se měnič připojí k napájecí síti. Modul AIM zadržováním vyšších harmonických složek z usměrňovače minimalizuje zpětné působení měniče na síť. Moduly AIM obsahují kapalinou chlazenou tlumivku, filtr a příslušná rozhraní. Paralelně lze zapojit až čtyři identické moduly AIM, což nabízí výkon až 5 700 kW na straně motoru a 6 460 kW na straně sítě. Měniče Sinamics S120 tak nyní obsáhnou ještě širší oblast použití včetně pohonů s velkými výkony a pohonů určených pro zvlášť náročné provozní podmínky.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz