Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Kapacitní snímač polohy hladiny pro vysoké provozní teploty

číslo 8-9/2004

Kapacitní snímač polohy hladiny pro vysoké provozní teploty

Nový kapacitní senzor KN5121 v provedení M30 je určen k detekci polohy hladiny sypkých materiálů i kapalin; byl vyvinut především pro hlídání výšky hladiny plastových granulátů v silech a v zásobnících vstřikovacích lisů. Obr. 1. Senzor spolehlivě rozpoznává různé plasty. Na jeho činnost nemá vliv ani zbytková vlhkost, ani teplota, ani proměnná velikost granulí. Díky mikroprocesorové technice jsou bezpečně rozpoznávány také suché granuláty o malé hustotě. Danému médiu se snímač přizpůsobí po jednoduchém stlačení tlačítka. Tím, že je možné oddělit senzor od převodníku, lze detekovat hladiny v zařízeních, kde je hlavice senzoru vystavena vysokým teplotám (do 250 °C). Elektronika převodníku je umístěna mimo oblast vysokých teplot (může pracovat v teplotách do +70 °C). Senzor je mimořádně odolný proti elektrostatickým výbojům.

Snímač je k dispozici s tranzistorovým výstupem PNP a s programovatelným spínacím výstupem jako spínač nebo rozpínač s proudovou zatížitelností 200 mA. Dvě dobře viditelné LED na boční a zadní straně signalizují mezní stavy.

ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com

Inzerce zpět