Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Kapacitní senzory pro prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 6/2003

Kapacitní senzory pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kapacitní senzory KI5065 a KI0042 ifm electronic jsou určeny pro prostředí s nebezpečím výbuchu, kategorie 3D (oblast II 3D zóna 22) a slouží k detekci nevodivých prachových materiálů. Obr. 1. Při jejich vývoji bylo, kromě souladu se základními normami a předpisy, požadováno splnění podmínek uvedených v normách EN 50014 (odpovídá ČSN EN 50014 Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky) a EN 50281-1-1 (odpovídá ČSN EN 50281-1-1 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem – Konstrukce a zkoušení), které podmiňuje použití těchto senzorů v mlýnech a silech. Konstrukce elektronických obvodů uvedených kapacitních senzorů je navržena tak, aby byly necitlivé vůči elektromagnetickému rušení, způsobenému např. síťovými spínanými zdroji napájení, měniči frekvence, řídicí jednotkami krokových motorů, tyristory a podobnými zařízeními. Senzory tudíž vyhovují nejvyšším nárokům na spolehlivost, bezpečnost a vyžadují pouze minimální údržbu. Konstrukce elektroniky je patentově chráněna.

Pro téměř všechny oblasti použití je nabízeno odpovídající příslušenství, jako např. montážní adaptéry z různých materiálů, přídržné matice a ochranné kryty senzorů, které zjednodušují jejich montáž; jejich sortiment je tak velký, že není třeba zhotovovat speciální adaptéry.

Tab. 1. Technické parametry

Typ KI5065 KI0042
Elektrické provedení DC PNP; třívodičový AC/DC; dvojvodičový
Napájecí napětí 10 až 30 V DC 20 až 250 V AC/DC
Proudová zatížitelnost 250 mA 130 mA
Proudový odběr (24 V) uzavřen do 4 mA/otevřen do 14 mA
Minimální proud 5 mA
Spínací frekvence 10 Hz 25 Hz
Provedení válcové, M30
Jmenovitá spínací vzdálenost 15 mm, nevazební
Výstupní funkce programovatelná: spínač, rozpínač
Signalizace spínacích stavů žluté LED
Teplota okolí –20 až +60 °C
Druh krytí, ochranná třída IP65, II
Materiál krytu PBTP, PA
Připojení připojovací svorky do 2,5 mm

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět