Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Kamery pro inteligentní dopravní systémy

V současnosti je na trhu spousta dodavatelů kamerových systémů pro sledování dopra­vy a zajišťování bezpečnosti v dopravě. Tyto systémy mívají integrovány další sofistiko­vané funkce, jako je např. rozpoznávání registračních značek, klasifikace vozidel podle velikosti, měření rychlosti apod. Ke sledování dopravy se často používají i kamery urče­né pro strojové vidění, protože splňují základní požadavky na odolnost a kvalitu obrazu.
 
V článku jsou uvedeny informace o kame­rách pro strojové vidění, které jsou vhodné také ke sledování dopravy a zajišťování její bezpečnosti díky těmto vlastnostem:
  • vysoká citlivost v blízké infračervené ob­lasti (NIR),
  • dostatečné rozlišení, nekomprimovaný ob­raz,
  • velký dynamický rozsah a nízký šum,
  • mechanická a teplotní odolnost.

Kamera JAI BB-141GE

 
Kamera používá populární čip Sony ICX285 o velikosti 2/3" a rozlišení 1 392 × × 1 040 obrazových bodů (pixelů). Díky vel­kým pixelům a zvýšené cit­livosti v blízké infračerve­né části spektra je kame­ra schopna pořizovat velmi dobré snímky i při snížené citlivosti nebo v noci s in­fračerveným přísvitem. Ka­mera má volně nastavitel­nou expoziční dobu a zesí­lení, jejichž nastavení může být přeneseno i do automa­tického režimu. Expozice může být řízena externím signálem od čidla nebo pro­gramem. Kamera rovněž disponuje výstu­pem pro ovládání clony objektivu se závitem typu C. Vlivem designu a kvalitní elektroni­ky má kamera velmi dobrý odstup signálu od šumu větší než 58 dB při nulovém zesílení. Citlivost barevné kamery začíná na hodnotě 0,3 lx, u černobílé kamery dokonce 0,03 lx. S řídicí jednotkou kamera komunikuje pro­střednictvím gigabitové ethernetové linky.
 

Kamera JAI AB-201CL(GE)

 
Kamera s čipem Kodak KAI-02150 v ši­rokoúhlém formátu HDTV (1 920 × 1 080 pi­xelů) je díky horizontálnímu rozlišení vhodná ke snímání více jízdních pruhů. Pixely o veli­kosti 5,5 μm zaručují výbornou citlivost i při zhoršených světelných podmínkách. Prostřed­nictvím rozhraní Camera Link je tato kamera schopna zachytit až 64 snímků za sekundu. Nově je na trh uváděna i varianta pro gigabitový Ethernet.
 

Kamera JAI AB-800/1600CL(GE)

 
Kamery s rozlišením osm a šestnáct me­gapixelů je vhodné použít ve speciálních pří­padech, kdy je třeba zaznamenat dění v ně­kolika jízdních pruzích současně, nebo ke snímání velmi malých detailů. Například v některých zemích je na registračních znač­kách používáno úzké nebo strojově těžko či­telné písmo (např. arabské), a je tedy nutné zlepšit čitelnost zvolením většího rozlišení. Častým přáním zákazníků je také rozeznat obličej řidiče (ve stínu střechy) a současně číst registrační značku (na přímém slunci), k čemuž je třeba použít kamery s velkým roz­lišením a velmi dobrým dynamickým rozsa­hem. Díky použitým čipům Kodak jsou roz­lišení i kvalita obrazu srovnatelné s digitální zrcadlovkou.
 

Dopravní systémy JAI

 
Vhodnost použití svých kamer v dopravě dokazuje právě firma JAI, která nejen vyrábí samotné kamery, ale také vyvíjí vlastní sys­tém VISCAM, jehož součástí je i zpracování obrazu v kameře, unikátní systém zachyce­ní vozidla přesně v okamžiku průjezdu bez nutnosti použít externí čidla, anebo řízení expozice na základě aktuálních světelných podmínek. Systém VISCAM i jeho jednot­livé části jsou k dispozici systémovým in­tegrátorům k začlenění do jejich vlastních projektů.
Tomáš Gřeš, ELCOM, a. s.
 
Obr. 1. Kamery JAI