Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Kamerový tester automobilových palubních přístrojů

Automa 7/2000

Ing. Vladimír Hampl,
Applic s. r. o., Liberec

Kamerový tester automobilových palubních přístrojů

S rostoucími platy zaměstnanců rostou i požadavky na automatizaci technologických procesů. Od zavedení automatizace zákazník obvykle očekává snížení výrobních nákladů, zvýšení kvality výroby, zvýšení množství výrobků a vyloučení lidského činitele z výroby. Jinými slovy: stroj pracuje 24 hodin denně s nárokem pouze na energii a bez chyb.

Jedním z odvětví automatizace je analýza obrazu, která slouží ke kontrole nebo nastavování parametrů finálního výrobku. Společnost Applic dostala zakázku na automatické zařízení pro kalibraci palubních přístrojů do osobních vozidel pomocí analýzy snímaného obrazu. Zařízení musí splňovat celou řadu velmi přísných požadavků, zejména na přesnost a rychlost testování a nastavování palubních přístrojů, protože zákazník je certifikován podle nejpřísnějších norem pro kvalitu výroby v automobilovém průmyslu.

Celé zařízení řídí PC, které je osazeno deskou pro zpracování obrazu a výkonnou grafickou kartou. V PC je dále speciální karta pro komunikaci po sběrnici CAN. Touto linkou komunikuje PC s palubním přístrojem. Funkce palubního přístroje, které nelze testovat pomocí komunikace CAN, a speciální signály pro palubní přístroj je nutné simulovat. Proto je tester vybaven řídicím systémem APL196, vyvinutým firmou Applic, se speciální deskou pro simulace těchto signálů. Řídicí PC je propojeno se simulátorem pomocí linky RS-232 a předává mu povely k jednotlivým úkonům. Systém APL196 zajišťuje kromě simulace signálů ještě kompletní ovládání pneumatických prvků testeru a snímá data ze skeneru čárového kódu (typ palubního přístroje).

Použitá průmyslová barevná kamera pro snímání stavů palubního přístroje musí být kvalitní, neboť požadavky zákazníka na přesnost testování jsou vysoké.

Palubní přístroj se testuje v několika krocích. Obecně lze testy rozdělit na:

  • identifikaci palubního přístroje,
  • testy ručkových ukazatelů,
  • testy barevných kontrolek a displejů LCD.

Identifikace přístroje je založena na čtení čárového kódu, kterým je každý palubní přístroj opatřen. Čárovým kódem je jednoznačně definován typ palubního přístroje a jeho provedení.

Testy ručkových ukazatelů jsou náročné na strojový čas a přesnost měření úhlů. Ručky se testují a nastavují na předem dané testovací polohy. Těchto poloh může být na jednom ručkovém ukazateli až osm. Každá poloha ručky je nastavována zvlášť s přesností ±1°. Poloha ruček je ovládána přes CAN a cejchována zápisem korekční hodnoty do EEPROM řídicího mikroprocesoru palubního přístroje.

Barevné kontrolky palubního přístroje se testují zároveň s cejchováním ruček ukazatelů. Jde zejména o kontrolu barvy a svítivosti kontrolky.

Testy displejů vycházejí z požadavku na kontrolu všech segmentů LCD palubního přístroje. Displej je podobně jako ručky ovládán sériovou sběrnicí CAN. Pomocí vhodných příkazů lze aktivovat servisní režim displeje a postupně měnit stav (barvu) jednotlivých segmentů displeje.

Shrneme-li celé testování, lze říci, že tester „umí“ snímat tvary, měřit úhly, měřit relativní jas, snímat barvy a všechny tyto parametry vyhodnocovat. Zařízení bude v další etapě vyhodnocovat i zvuk.

Programové vybavení řídicího PC bylo vyvinuto odborníky firmy Applic. Je vytvořeno v systému Borland C++ Builder a skládá se ze dvou částí. První částí je Test Designer, který umožňuje, aby technik zákazníka jednoduše sestavil testovací program pro různé typy palubních přístrojů. V této části se definují počty a umístění ruček, kontrolek a displejů, počty a umístění testovacích a cejchovacích míst na palubním přístroji, identifikační kódy přístroje atd. Druhá část je vlastní testovací a cejchovací software pro řízení testování palubních přístrojů přímo ve výrobní lince.

Jde o velmi náročnou a zajímavou aplikaci v automobilovém průmyslu, obecně však lze podobný systém aplikovat na libovolný druh výroby. Je zřejmé, že v budoucích letech se bude svět průmyslové automatizace ubírat směrem ke stále většímu využití systémů pro vyhodnocování obrazu, protože cena kvalifikované pracovní síly bude stále vzrůstat.

Applic s. r. o.
Puškinova 445
460 08 Liberec
tel.: 048-5382222
fax: 048-5382211
e-mail: info@applic.cz