Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalibrátory tlaku a teploty od firmy Leitenberger

„Jak se daří v krizi?“ zněla nejčastější otázka při jednáních mezi manažery na letošním průmyslovém veletrhu v Hannoveru. „Jde to znamenitě!“ sršel profesionálním optimismem Gerd Broglie, marketingový ředitel firmy Druck und Temparatur Leitenberger z Německa. „Co se týče přístrojů pro provozní měření, tak jsme utrpěli pokles, ale bohatě to kompenzoval nárůst zájmu o kalibrační techniku. Buď je to tím, že lidé z provozů musí hledat úspory a nové zdroje, anebo mají míň práce, a tak začali mít čas nad těmito věcmi přemýšlet.“ Proto se firma BHV senzory, která se společností Leitenberger už mnoho let dobře spolupracuje, rozhodla představit zákazníkům její sortiment kalibrační techniky v plné šíři. Sortiment přístrojů pro kalibraci teploty a tlaku bude BHV senzory prezentovat na MSV v Brně, v pavilonu C, ve stánku 109.
 

LPC 200 – etalonový tlakoměr s externím čidlem

 
LPC 200 je elektronický referenční tlakoměr (obr. 1) se šestimístným zobrazením měřené hodnoty a napájením z baterie. Je vybaven výměnnými senzory, které jsou se zobrazovací jednotkou spojeny kabelem s konektorem. Množství výměnných senzorů umožní měnit měřicí rozsah ve velkém rozsahu od 0 až 40 kPa do 0 až 100 MPa; přesnost měření je 0,025 % z rozsahu. K dispozici jsou i vysokotlaká čidla, která umožňují měřit až do 400 MPa; přesnost v oblasti vysokých tlaků je 0,15 % z rozsahu.
 

LPC 300 – multifunkční etalonový tlakoměr

 
Kompaktní přístroj LPC 300 (obr. 2) patří mezi nejrozšířenější kalibrátory tlaku. Rozsah se mění výměnou zásuvného čidla. K dispozici je množství různých čidel o rozsahu od 0 až 25 kPa do 0 až 100 MPa. Přesnost je 0,025 % z rozsahu. Kromě tlaku přístroj měří i napětí nebo proud na výstupu převodníku, který se testuje. Vestavěná baterie umožňuje testovaný převodník napájet. Na klávesnici se zadá rozsah testovaného snímače a druh výstupního signálu, takže na displeji se kromě aktuální hodnoty tlaku a výstupního signálu zobrazuje i okamžitá odchylka v jednotkách tlaku a zároveň i v procentech z rozsahu. Samozřejmostí je i paměť naměřených hodnot a možnost přenášet je prostřednictvím portu USB nebo RS-232. Jednotky jsou volitelné, uživatel může specifikovat i své vlastní jednotky.
 
K dispozici je mnoho dalších etalonových tlakoměrů; jedním z nejlépe prodávaných je i bateriový digitální tlakoměr typu TLDMM o přesnosti 0,05 % z rozsahu.
 
Pro úplnost je třeba zmínit i pístové manometry („závažové etalony“) s přesností až 0,01 % z měřené hodnoty.
 

Zdroje tlaku pro kalibraci

 
K čemu by byl etalonový tlakoměr, kdyby nebylo čím vyvinout a přesně nastavit tlak potřebný pro porovnávání měřidel. K tomu účelu firma Leitenberger vyrábí několik typů porovnávacích vřetenových pump, které umožní vyvinout tlak až 160 MPa. Pumpy se dobře využijí v každé dílně zaměřené na servis nebo kalibraci přístrojů pro měření tlaku. Pracují s olejovou náplní, ale některé lze plnit i vodou: to je třeba při kalibraci tlakoměrů určených pro kyslík. Pro kalibraci v terénu jsou zase vhodnější klešťové kalibrační pumpy, a to buď pneumatické (ty umožňují generovat tlak v rozsahu od podtlaku –95 kPa do přetlaku 3,5 MPa), nebo hydraulické pro tlaky do 100 MPa. K přesnému nastavení tlaku na požadovanou hodnotu je určen objemový regulátor a citlivě pracující vypouštěcí ventil.
 

LEC 200 – multifunkční dvoukanálový kalibrátor elektrických signálů

 
Tento přístroj (obr. 3) umožňuje simultánně měřit dva kanály, na něž se připojí senzory teploty TC, RTD, popř. i jiné senzory s napěťovým, proudovým, frekvenčním nebo odporovým signálem. Hardwarové i softwarové vybavení přístroje dovoluje pracovat s třinácti druhy termočlánků a se stejným počtem druhů standardních odporových teploměrů, při přesnosti měření 0,015 % z rozsahu. S obdobnou přesností lze měřit napěťové, proudové i odporové signály, jakož i signály frekvenční, resp. pulzní. Všechny uvedené druhy signálů je možné nejen měřit, ale i generovat, a tím simulovat funkci čidla teploty. Není třeba zdůrazňovat, jak užitečným pomocníkem tento přístroj může být při servisu měřicích a řídicích systémů v oboru automatizace technologických procesů.
 

Kalibrátor teploměrů Pyros 650

 
Pyros 650 je přenosná kalibrační pícka (obr. 4) opatřená měděným blokem, který je vytápěn na přesně zvolenou teplotu. Tento přístroj dokáže vyvinout teplotu až 650 °C s přesností ±1 °C, stabilita regulace je 0,3 °C. V měděném bloku je schránka průměru 26 mm, do níž se vkládají výměnné vložky o délce 150 mm s otvory vyvrtanými podle průměru kalibrovaných teploměrů. Doba potřebná k dosažení požadované teploty je maximálně 35 min. Hmotnost celého zařízení je 6 kg, součástí dodávky je i transportní kufřík. Parametry dalších kalibračních pícek ze sortimentu LR-Cal jsou uvedeny v tab. 1.
 
Jan Vaculík,
 
Obr. 1. Práce s etalonovým tlakoměrem LPC 200
Obr. 2. Kalibrátor tlaku LPC 300 namontovaný na klešťové kalibrační pumpě LPP 700
Obr. 3 Kalibrátor elektrických signálů LEC 200
Obr. 4. Kalibrační pícka Pyros 650 pro teplotu do 650 °C
 
Tab. 1. Parametry kalibračních pícek LR-Cal
 

Čtyřicet let firmy Leitenberger

 
Společnost Druck- und Temperatur Leitenberger byla založena roku 1969 v Reutlingenu, industriální metropoli jihozápadního Německa. Ze jmen Leitenberger a Reutlingen je složena značka kalibrační techniky, LR-Cal. Místní obyvatelé, Švábové, jsou známi svojí kreativitou a podnikatelským duchem, takže díky nápadům pracovníků se brzy podařilo vytvořit široký sortiment kalibrační techniky pro měřidla tlaku i teploty. Firma rychle rostla, osvojila si nejmodernější výrobní technologie a vybudovala obchodní vazby po celém světě.
 
V roce1986 se firma přestěhovala o několik kilometrů dále, do nově vybudovaného závodu v Kirchentellinsfurtu. Dnes, kdy slaví 40 let od svého založení, ji stále vlastní a řídí dvojice jejích zakladatelů: Gernot Coulon a Achim Leitenberger, a zaměstnává přibližně sto pracovníků. Samostatná větev společnosti vyrábí testovací přístroje pro automobily. Ve výrobním závodě se nejen montují přístroje, ale také vyrábějí všechny potřebné nestandardní součásti. Firma se tak stará o rozvoj pracovních míst, a tudíž značka Made in Germany jejím výrobkům plně přísluší. Množství specifických dílů je dodáváno výrobcům obdobného zařízení v Číně a Indii.