Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Kalibrátory pro letectví i pro průmyslovou výrobu

číslo 3/2002

Kalibrátory pro letectví i pro průmyslovou výrobu

Známá britská firma Druck, zastupovaná v ČR a SR výlučně společností DataCon, s. r. o., uvedla v posledních měsících na trh několik významných novinek. Jde o tyto přístroje:

 • kalibrátor leteckých přístrojů ADTS 505 s ručním ovládacím terminálem,
 • multifunkční procesní kalibrátor DPI 720,
 • kalibrátor proudových smyček UPS III,
 • kalibrátor DPI 605 se zvýšenou přesností.

Následující text přináší základní informace o těchto novinkách, které díky svým dobrým uživatelským parametrům a nízkým cenám jistě naleznou cestu do mnoha technických aplikací.

Kalibrátor leteckých přístrojů ADTS 505

Všem uživatelům leteckých kalibrátorů je jistě znám dlouhodobě osvědčený typ ADTS 405, který je nejrozšířenějším leteckým kalibrátorem v ČR i ve světě, a to v civilních leteckých společnostech, ve vojenském letectvu mnoha zemí, ale i u výrobců letounů a v leteckých servisních službách [1]. Nově uváděný typ ADTS 505 představuje novou alternativu pro kalibraci leteckých přístrojů. Úvodem srovnání obou přístrojů lze zkráceně konstatovat, že ADTS 505 je funkčními parametry téměř shodný s typem ADTS 405, je určen zejména pro civilní letadla a helikoptéry, je však menší a lehčí a jeho cena je výrazně nižší.

Obr. 1.

Přístroj je umístěn v odolné plastové skříňce s víkem, kde je úložný prostor pro tlakové hadice a další příslušenství. Pro přenášení je kufřík opatřen držadlem. Je vybaven tlakovou a podtlakovou pumpou pro vyvinutí potřebných tlaků a podtlaků při nastavování leteckých veličin (výška, rychlost atd.). Výkon pumpy je dostatečný i pro vyrovnávání úniků tlaku nebo podtlaku v důsledku netěsností systému. Pro zkoušení a kalibraci leteckých přístrojů (výškoměry, rychloměry, měřiče Machova čísla, variometry apod.) je přístroj vybaven dvěma tlakovými šroubeními pro statický i dynamický tlak s odlišnými rozměry k vyloučení chybného připojení. I tlakové hadice mají různá šroubení (liší se barvou). Přístroj má síťové napájení od 90 V AC do 265 V AC s automatickým výběrem úrovně a s frekvencí 47 až 440 Hz. Pro možnost napájení přístroje z letecké sítě 28 V DC se dodává měnič AC-DC.

Funkční režimy přístroje se volí jednoduše využitím funkčních tlačítek F1 až F6 a nabídek zobrazovaných na displeji přístroje. Obsah displeje, tj. zobrazované veličiny a jejich počet, lze konfigurovat podle potřeby a zvyklostí obsluhy pomocí nabídek. Základní režimy činnosti se volí dedikovanými funkčními tlačítky, např. výška, rychlost atd. Zvláštním funkčním tlačítkem je tlačítko ground – přistání, které zajistí automatické a postupné nastavení tlaků na obou výstupech tak, aby v konci tohoto cyklu odpovídaly poměrům na zemi po přistání. Přístroj je konstruován tak, aby v žádném případě nemohlo dojít ke zničení připojených leteckých přístrojů náhlou změnou tlaku. Popsaný režim přistání je automaticky spuštěn i při dočasném nebo trvalém výpadku napájení přístroje. Žádané hodnoty nastavovaných veličin se zadávají z číselné klávesnice. Celý povrch přístroje, tj. displej, veškerá tlačítka klávesnice, napájení a tlakové výstupy, jsou odolné proti povětrnostním vlivům. Na horním pracovním panelu přístroje je i konektor pro připojení ručního ovládacího terminálu.

Pro automatické nastavení zvolené veličiny (výška, rychlost atd.) je přístroj vybaven dvoukanálovým elektropneumatickým regulátorem, jehož ventily jsou řízeny šířkově impulsní modulací a jejichž stav je trvale monitorován pro případné programové korekce stavu ventilů (nová patentovaná technologie). Regulátor ve spolupráci s vnitřním programem přístroje zjišťuje i správné vzájemné poměry změny jednotlivých nastavovaných veličin, např. změny rychlosti a výšky. Dlouhodobá stabilita regulátoru je 0,005 % pro statický tlak a 0,08 % pro rozdíl statického a dynamického tlaku po dobu jednoho roku. Přístroj se rekalibruje pomocí zabudovaného programu v doporučeném cyklu jednoho roku.

Přístroj umožňuje zobrazovat letové údaje v těchto jednotkách:

 • výška: stopy (ft), metry (m),
 • rychlost: uzly (kts), kilometry za hodinu (km/h), míle za hodinu (mph),
 • rychlost stoupání: stopy za minutu (ft/min), metry za minutu (m/min), metry za sekundu (m/s), stovky metrů za sekundu (hm/s),
 • tlak: milibary (mbar), palce rtuťového sloupce (inHg), palce vodního sloupce (inH2O), milimetry rtuťového sloupce (mmHg), kilopascaly (kPa), hektopascaly (hPa), libry síly na čtverečný palec (psi).

Přístrojem lze nastavovat a měřit rychlost stoupání, rychlost změny dynamického tlaku, rychlost změny kalibrované letové rychlosti, rychlost změny poměru tlaků motoru, rychlost změny statického tlaku a rychlost změny rozdílu dynamického a statického tlaku. Hmotnost přístroje je 15 kg.

Tab. 1. Základní technické parametry ADTS 505

Veličina Rozsah měření a nastavení Přesnost
výška letu –600 až +18 000 m
(–2 000 až +60 000 ft)
na úrovni mořské hladiny 1 m (3 ft)
ve výšce 9 000 m (30 000 ft) 2,2 m (7 ft)
ve výšce 18 000 m (60 000 ft) 9 m (29 ft)
rychlost letu 40 až 1 200 km/h
(20 a 650 kts)
při rychlosti 90 km/h (50 kts) 0,9 km/h (0,5 kts)
při rychlosti 1 000 km/h (550 kts) 0,12 km/h (0,07 kts)
stoupání 0 až 30 m/s (6 000 ft/min) 2 % z hodnoty
Machovo číslo 0,16 a 2,8 lepší než 0,005
poměr tlaků motoru 0,1 a 10 lepší než 0,005

Přístroj splňuje mnohé vojenské a evropské normy pro tuto třídu přístrojů a svými přesnostmi (tab. 1) splňuje i nároky na RVSM –zmenšené minimální svislé rozestupy letadel.

Obr. 1.

Kalibrátor ADTS 505 obsahuje veškeré potřebné komponenty a funkční celky pro svoji činnost a s výjimkou ručního ovládacího terminálu se nedodává žádné další příslušenství.

V mnoha aplikacích, zvláště při kontrole větších letounů, je vhodné ponechat základní přístroj ADTS 505 na letištní ploše a přitom umožnit obsluze v kabině jeho ovládání a sledování naměřených hodnot. Pro tyto účely nabízí výrobce Druck, Ltd., ruční ovládací terminál. V plastové skříňce jsou veškerá funkční tlačítka, číselná klávesnice a displej, shodné s prvky na pracovním panelu přístroje. Terminál se k přístroji připojuje kabelem délky osmnáct metrů. Po jeho připojení je zablokována klávesnice vlastního přístroje a displej přístroje paralelně s displejem terminálu zobrazuje měřené a nastavované hodnoty leteckých veličin.

Ovládací terminál výrazně zvyšuje komfort obsluhy a zrychluje práci v letounu.

Kalibrátory elektrických signálů pro procesní výrobu

Začleněním nizozemské firmy Unomat do holdingu Druck se výrobní sortiment firmy rozšířil i do oblasti měření a kalibrace elektrických veličin. Řada typů různě přesných a výkonných elektrických kalibrátorů byla postupně popisována v [2], [3] a [4]. Tento sortiment je nyní rozšířen o dva nové reprezentanty, a to multifunkční kalibrátor DPI 720 a kalibrátor proudových smyček UPS III.

Kalibrátor umožňuje měřit a generovat nebo simulovat tyto elektrické veličiny:

 • napětí s rozsahem ±21 mV, ±210 mV, ±2,1 V a ±21 V při měření a ±10,5 V při generování napětí,
 • proud s rozsahem ±21 mA,
 • odpor s rozsahem 0 až 400 W nebo 0 až 3 W,
 • výstupy termoelektrických článků J, L, K, T, U, E, N, R, S, B,
 • výstupy odporových teploměrů Pt 100 a Ni 100.

Pro měření termoelektrických článků je přístroj vybaven možností automatické vnitřní nebo manuální kompenzace studených konců s přesností ±0,3 °C. Přístroj je vybaven displejem pro současné sledování libovolně zvolené vstupní, výstupní (generované) nebo jiné veličiny. Přesnost měření napětí, proudu a odporu je 0,04 % z aktuální hodnoty. Přístroj umožňuje zobrazovat elektrické veličiny po přepočtu příslušným součinitelem v jiných fyzikálních jednotkách. Při simulaci termoelektrických článků nebo odporových teploměrů se pomocí klávesnice nastaví příslušná teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita a přístroj generuje nebo simuluje odpovídající elektrický signál podle typu termoelektrického článku nebo odpor podle typu odporového teploměru. Generovaná nebo simulovaná veličina může být zvyšována nebo snižována po krocích pomocí tlačítek klávesnice nebo může být naprogramováno automatické zvyšování a snižování s možností definovat dobu klidu, náběhu a poklesu. Přístroj má vnitřní zdroj 24 V DC pro napájení a měření proudových smyček. Rozsah pracovních teplot je –10 až +55 °C. Přístroj je opatřen pouzdrem z tvrzené pryže, které zabraňuje poškození přístroje nárazem. Napájen je ze čtyř suchých článků typu AA (tužkové baterie) s životností přibližně dvacet hodin provozu.

Kalibrátor proudových smyček UPS III je pokračovatelem úspěšného typu UPS II. Je určen k měření a generování proudů 0 až 24 mA pro kontrolu a měření proudových smyček. Přístroj má zdroj proudu do 24 mA. Měří proud do 24 mA, napětí do 60 V DC a odpor (uzavření smyčky) do 100 W. Přesnost přístroje je 0,01 % ze čtené hodnoty. Přístroj je napájen ze čtyř suchých článků typu AA nebo ze síťového zdroje. Životnost baterií je přibližně 75 hodin při měření a 18 hodin při odběru přibližně 12 mA. Pro šetření baterie lze nastavit automatické vypnutí přístroje po přibližně třiceti minutách od poslední akce. Kalibrátor má výstražná hlášení „otevřená smyčka“ a „kontrolovat odpor smyčky“ a varování při překročení rozsahu směrem nahoru nebo dolů. Pro smyčky HART je zabudován odpor 235 W. Pracovní teplota je –10 až 50 °C. Grafický displej zobrazuje měřenou nebo generovanou hodnotu v elektrických jednotkách a v procentech hodnoty rozsahu. Kontrast displeje a počet zobrazovaných desetinných míst jsou nastavitelné. Pro testování proudových smyček lze nastavit rozsahy 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA s lineárním nebo odmocninovým (průtok) rozložením rozsahu do pěti kroků nebo do sedmi kroků (pro testování elektrických ventilů). Je možné nastavit automatické krokování a „rampové“ průběhy generovaného proudu do smyčky.

Přístroj je zabudován v odolné plastové skříňce a jako doplňky lze objednat pouzdro s výřezy pro ovládání, odolné transportní pouzdro a síťový napáječ.

Zvýšení přesnosti kalibrátoru DPI 605

Špičkové provozní kalibrátory DPI 605 jsou v ČR a SR značně rozšířeny a oblíbeny pro dobré funkční parametry a množství zabudovaných funkcí. Jejich přesnost při standardním dodávaném rozsahu 0 až 2 MPa relativního tlaku byla doposud garantována na 0,05 % ze čtené hodnoty v pásmu 1 až 100 % rozsahu, tj. od 20 kPa do 2 MPa.

Na základě mnohaletých zkušeností a sledování přesnosti těchto přístrojů a díky změněné technologii výroby křemíkových snímačů tlaku mají nyní kalibrátory DPI 605 garantovánu přesnost 0,025 % ze čtené hodnoty v pásmu 1 až 100 % rozsahu a 5 Pa pod 1 % rozsahu. Stabilita se zvýšila na 0,015 % ze čtené hodnoty na rok.

Cena takto zlepšených kalibrátorů včetně možných doplňků se přitom snížila o 16 až 20 %.

V popsané třídě přesnosti a cenách nemá kalibrátor DPI 605 ve světě konkurenci.

Veškeré technické i cenové informace, jakož i výsledky porovnání s konkurenčními výrobky, lze získat u výlučného zástupce firmy Druck, Ltd., tj. společnosti Datacon, s. r. o. Spojení na firmu je v inzerátu na předchozí straně.

Literatura:

[1] JANŮ, K.: Druck nabízí kalibrátory leteckých přístrojů. Automa, 6, 2000, č. 7, s. 38-40.

[2] JANŮ, K.: Sortiment výrobků firmy Druck, Limited, v roce 25. výročí jejího založení. Automa, 4, 1998, č. 3-4, s. 3-6.

[3] JANŮ, K.: Další novinky v sortimentu kalibrátorů Druck. Automa, 6, 2000, č. 2, s. 29-30.

Ing. Karel Janů, CSc., Datacon, s. r. o.

DataCon s. r. o.
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8 – Karlín
telefon a fax: 02/24 81 68 58
e-mail: januk@datacon.cz
www.datacon.cz

Inzerce zpět