Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Kalibrátor tlaku Ametek Jofra HPC 040

Nový kalibrátor tlaku Jofra HPC 040 od firmy Ametek v sobě spojuje špičkovou přesnost se snadným ovládáním přenosného přístroje.

 
Kalibrátor tlaku Ametek Jofra HPC 040 je plně teplotně kompenzován v rozsahu provozní teploty –20 až +50 °C a pokrývá rozsah –0,1 až 100 MPa.
 

Základní vlastnosti

Přesnost měření tlaku je 0,035 % z měřené hodnoty a kalibrátor může být vystrojen jedním nebo dvěma tlakovými rozsahy podle přání uživatele. Volitelně lze kalibrátor HPC 040 vybavit zabudovaným velmi přesným barometrem, díky kterému je možné měřený tlak zobrazit také jako absolutní. V případě se dvěma rozsahy lze zobrazit rozdíl tlaků mezi jednotlivými vstupy. Stejně jako provozní kalibrátor ASC 400, může být i přístroj HPC 040 doplněn některým externím
tlakovým modulem z nabídky typové řady Crystal APM CPF.
 

Další funkce

Na horní straně přístroje se nacházejí svorky signálového vstupu, který slouží k připojení výstupního signálu z kalibrovaného převodníku a také jako výstupní svorky při simulaci proudového signálu. Díky umístění panelu svorek na horní straně přístroje připojovací kabely nepřekážejí při obsluze z klávesnice.
 
Kalibrovaný převodník může být napájen přímo z přístroje, rozsah měření je 60 mA a 45 V. V režimu simulace lze nastavit výstupní signál v rozsahu do 25 mA.
 
Kalibrátor HPC 040 má také vstup pro připojení odporového teploměru Pt100. V menu přístroje může uživatel zadat koeficienty kalibrační křivky konkrétního etalonu podle Callendarovy-van Dussenovy rovnice. V porovnání s minulými generacemi kalibrátorů je také vylepšena přesnost elektrických vstupů.
 

Ovládání

Co uživatele na kalibrátoru HPC 040 zaujme na první pohled, je nový barevný displej s velkým rozlišením. Ovládání přístroje je velmi intuitivní a díky roletovým menu také velmi rychlé.
 
V rámci nastavení přístroje je možné uchovat pět nejčastěji používaných konfigurací. Dalšími funkcemi jsou zkouška těsnosti (LEAK TEST), záznam největší/nejmenší hodnoty (MIN/MAX), test sepnutí (SWITCH), zobrazení chyby v procentech, volba měřicí jednotky a nastavení tlumení.
 

Tlakové pumpy a příslušenství

Kalibrátor HPC 040 je možné kombinovat se šesti typy pneumatických i hydraulických tlakových pump (obr. 3) a doplnit patentovanými fitinky řady Crystal, které lze dotáhnout i povolit pouze prsty. Součástí dodávky kalibrátoru je též kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře.
 
Příjemným překvapením pro uživatele by měla být i cena přístroje. Více informací zájemci naleznou na www.tectra.cz.
 
Ing. Jan Kašpar,
Tectra, a. s.