Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kalibrační pumpy

Tento článek je věnován přenosným kalibračním pumpám německého výrobce SIKA. Ty jsou pro svou kompaktnost, kvalitu, nenáročnost na údržbu a hlavně jednoduchou obsluhu efektivními prostředky pro provádění potřebných zkoušek a kalibračních úkolů přímo v provozech, na testovacích pracovištích, ale i v laboratořích.

Tlak patří v průmyslu k často měřeným veličinám, proto je důležité, aby jeho měření bylo co nejpřesnější a nejspolehlivější. Charakteristika i nejlepšího snímače může být zkreslena z mnoha příčin, kterým nelze nikdy zcela zabránit, což vede k odchylkám a driftu a následně i k nepřesnému výsledku měření. Kalibrací lze tyto odchylky změřit a zdokumentovat v kalibračním certifikátu. Všechny tlakové měřicí přístroje, které ovlivňují významné procesy nebo činnosti, by měly být před použitím kalibrovány.

Hydraulické, nebo pneumatické kalibrátory?

Tam, kde není povoleno smáčení testovaného snímače nebo je třeba zabránit kontaktu s agresivními látkami, je ideálním kalibračním médiem vzduch. Proto jsou pro tyto případy a pro rozsahy od –95 kPa do +6 MPa (–0,95 až 60 bar) vhodné pneumatické kalibrační pumpy.

Hydraulické kalibrační pumpy mají vestavěný zásobník pro kalibrační kapalinu (destilovaná voda, hydraulický olej) a jsou navržené speciálně pro střední a vysoké rozsahy tlaku: rozsah generovaného tlaku je od 0 do 100 MPa.

Použití v praxi

Sestava kalibrační pumpy je na obr. 1. Testovaný přístroj se jednoduše připojí hadicí se zabudovanou rychlospojkou a jedním z dodaných adaptérů. Pro přesnou indikaci generovaného tlaku se přímo k pumpě připojí ještě referenční manometr.

Požadovaný tlak se nejprve generuje stlačením rukojetí kalibrační pumpy, až se dosáhne přibližné hodnoty, která se potom regulačním ventilem upraví na přesnou hodnotu. Pomocí přetlakového ventilu lze nastavit generování přetlaku nebo podtlaku.

Výsledkem by měl být stav, kdy jsou hodnoty tlaku na referenčním a testovaném manometru stejné. Odchylky se zaznamenávají do kalibračního protokolu. 

Rozsah dodávky

Kalibrační pumpy lze dodat ve dvou verzích. Jednoduchá verze (v závislosti na typu) obsahuje pouze samotnou pumpu včetně tlakové hadice. Plná sada (obr. 2) obsahuje pumpu, tlakovou hadici a těsnění, kufřík s pěnovou výstelkou a adaptéry G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", 1/8" NPT, 1/4" NPT, 1/2" NPT, M12×1,5; M20×1,5, G 1/8"A a G 1/4"A.

Přehled kalibračních pump firmy SIKA je v tab. 1.

Kam pro informace

Podrobnější informace zájemci najdou na webu společnosti JSP, s. r. o. (www.jsp.cz),
která je výhradním zástupcem výrobce v České republice.

(JSP, s. r. o.)

Obr. 1. Části pneumatické kalibrační pumpy

Obr. 2. Plná sada dodávky kalibrační pumpy

Tab. 1. Kalibrační pumpy Sika

Typ

pneumatická

hydraulická

Označení

P 40.2/P 60

P 700.3/P 1000.2

Tlakové médium

vzduch

destilovaná voda nebo hydraulický olej

Rozsah tlaku

–95 kPa až 4 MPa/6 MPa

0 až 70/100 MPa

Připojení referenčního manometru

G 1/4"

G 1/4"

Připojení testovaného snímače

G 1/4"

G 1/4"

Materiál adaptérů

chromovaná mosaz

korozivzdorná ocel

Materiál těsnění

teflon

teflon

Rozměry

240 × 170 × 50 mm

255 × 225 × 85 mm

Hmotnost

1,1 kg

1,7 kg