Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalibrační pece Ametek Jofra RTC

Po úspěšné řadě teplotních kalibrátorů Jofra ATC přichází výrobce s novou řadou kalibrátorů RTC, jejichž parametry jsou lepší než parametry kalibrátorů řady ATC. Název řady RTC vychází z originálního Reference Temperature Calibrator. Stejně jako u řady ATC jde o kalibrační pece, a jejich konstrukce také z řady ATC vychází. Základem přístroje je špičkově provedená teplotní jímka, kde dosažení a stálost požadované teploty zajišťují dvě zóny teplotních prvků. Kalibrátory řady RTC pokrývají rozmezí teplot od –45 do +700 °C při teplotě okolí 23 °C a vyznačují se dále popsanými novými vlastnostmi.
 

Barevný displej

 
Na první pohled každého jistě zaujme barevný displej zobrazující nastavenou teplotu, aktuální teplotu jímky naměřenou interním snímačem, údaj etalonového snímače Pt100, popř. kalibrovaného snímače, a také axiální homogenitu teplotního pole v jímce měřenou v rámci nové funkce tzv. dynamické kompenzace zatížení kalibrátoru (obr. 1).
 

Dynamická kompenzace zatížení (DLC)

 
Systém dynamické kompenzace zatížení ((Dynamic Load Compensation – DLC) je nejvýznamnějším vylepšením kalibrátorů řady RTC v porovnání s předchozí řadou. Jde o převratnou, patentovanou novinku zajišťující optimální distribuci tepelného výkonu v kalibrační jímce na základě údajů ze speciálního snímače DLC. Jak název napovídá, systém kompenzuje vliv, který má na kalibrační pec právě kalibrovaný snímač. Systém DLC by se dal přirovnat k míchání u kapalinové lázně. Výsledkem je homogenní teplotní pole, které je stejně kvalitní, ať kalibrujeme snímač o průměru 3 nebo 12 mm.
 
Díky systému DLC došlo i ke zlepšení stability, která je nyní garantována v pásmu ±0,005 °C. Displej má nyní rozlišení 0,001 °C právě proto, aby bylo možné stabilitu kontrolovat.
 

Tři stupně výbavy a různé hloubky jímky

 
Kalibrátory řady RTC jsou dostupné ve třech stupních výbavy. Verze A představuje čistě kalibrační pec bez možnosti zobrazení údaje kalibrovaného snímače či externího etalonu, verze B je pomyslně nejvyšší a disponuje maximem volitelných možností – tedy vstupy pro kalibrovaný snímač i externí etalon. Ve verzi C je k dispozici vstup pro externí etalon. Externí etalon je opatřen inteligentním konektorem vylučujícím možnost záměny etalonů (nastavený versus skutečně použitý).
 
Hloubka jímky kalibrátorů RTC a tím ponor kalibrovaného snímače je 160 nebo 200 mm. Hlubší provedení je použito u modelu s rozsahem do 700 °C (RTC 700). Důvodem je, že snímače s tímto a blízkými rozsahy jsou obvykle robustní a dlouhé.
 

Dokumentační kalibrátor

 
V provedení verze B je kalibrátor samostatnou kalibrační stanicí schopnou automaticky vykonávat kalibrační procedury včetně nastavení teploty, kontroly stability a tisku protokolů. Přístroj RTC xxxB je tak dokumentačním kalibrátorem se vším, co k tomuto označení patří.
 
Jeden jeho kanál je určen pro etalonový teploměr Pt100. Druhý kanál vyhodnocuje signál z kalibrovaného snímače, kterým může být odporový teploměr (Pt10 až Pt1000), termočlánek (E, J, K, T, R, S, B, N atd.), teplotní spínač (indikace sepnuto/rozepnuto) a popř. také zástupný napěťový nebo proudový signál (0 až 5 V/4 až 20 mA s přepočtem na stupně Celsia).
 
Na přehledném grafickém displeji tak může uživatel vidět nastavenou teplotu, skutečnou teplotu měřenou interním i externím etalonem a zároveň také teplotu naměřenou kalibrovaným snímačem. Díky indikátorům stability má i dostatečný přehled o ustálení snímačů.
 

Komunikace prostřednictvím USB a další funkce

 
Kalibrátory řady RTC komunikují s obslužným programem nově přes rozhraní USB. Kalibrátor lze tudíž připojit ke každému PC. Stejně jako v minulosti je spolu s kalibrátorem dodáván program Jofracal doplňující jeho dokumentační funkce. Rozhraní USB slouží vedle komunikace s programem Jofracal také k snadné aktualizaci firmwaru.
 
K dalším vylepšením patří menší hmotnost a kratší doba potřebná k dosažení nastavené teploty – vlastnosti, které ocení zejména uživatelé pracující přímo v provozu. Automatická rekalibrace interního snímače pece a funkce Switch test a Autostep byly převzaty z řady ATC. Výčet možností kalibrátorů RTC by mohl ještě pokračovat. Zájemci se více dozví ve stánku C-1 145 firmy Tectra a. s. na MSV 2009 v Brně, kde bude přístroj vystaven.
Ing. Jan Kašpar, Tectra a. s.
 
Obr. 1. Displej a ovládací panel kalibračních pecí řady RTC